News

5 HR jobs to pay attention to during the Covid season

5 HR jobs to pay attention to during the Covid season

20/05/2021
Trước diễn biến bất ngờ từ làn sóng COVID, người làm nhân sự trong doanh nghiệp cần chủ động trong việc nắm bắt tình hình để phổ cập cho cán bộ nhân viên, đồng thời là cầu nối thực hiện các chỉ đạo của ban lãnh đạo tới các bộ phận.
15 Ways to Increase Personal & Team Productivity

15 Ways to Increase Personal & Team Productivity

13/05/2021
Nâng cao năng suất lao động là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp, bởi đó cũng là cách nâng cao năng lực cạnh tranh. Một công ty muốn phát triển nhanh và bền vững, lãnh đạo phải có tâm, có tầm, các cá nhân phải đoàn kết & tạo thành sức mạnh tập thể.
A guide to building corporate culture from A - Z

A guide to building corporate culture from A - Z

12/05/2021
Cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp là tinh thần doanh nghiệp và quan điểm giá trị của doanh nghiệp. Do đó có thể nói văn hóa như là linh hồn của doanh nghiệp.
6 Types of hidden costs in the business

6 Types of hidden costs in the business

12/05/2021
Chi phí ẩn (Hidden cost) được định nghĩa là bất kì chi phí nào đã phát sinh nhưng không rõ ràng, không cần nhất thiết phải được đệ trình hoặc báo cáo dưới dạng một khoản chi phí riêng biệt.
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89