News

EXCELLENT WITH EXPLOSION: "PREVENTED DUAL - REDUCE 30% BUY 1 GET 1"

EXCELLENT WITH EXPLOSION: "PREVENTED DUAL - REDUCE 30% BUY 1 GET 1"

01/05/2019
The start of a brilliant summer with special offers reserved only for businesses, agents, shops that do not use "Accounting Software". At Asiasoft, there is a super boom program: Dual offers, Buy 1 get 1 free for all businesses and customers.
Lợi ích của hệ thống ERP cho doanh nghiệp

Lợi ích của hệ thống ERP cho doanh nghiệp

14/05/2020
ERP là viết tắt của cụm từ Enterprise Resource Planing, là một hệ thống hoạch định tổng thể nguồn lực doanh nghiệp. ERP chú trọng vào việc quản trị tổng thể doanh nghiệp chứ không phải là phần mềm riêng lẻ dành cho từng bộ phận, phòng ban. Mục đích của hệ thống ERP là hợp nhất tất cả phòng ban và mọi chức năng của tổ chức vào một hệ thống duy nhất, từ đó có thể dễ dàng quản...
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89