Tin tức & sự kiện

Quản lý vật tư và hiệu quả của quản lý vật tư trong nền kinh tế thị trường

15:44:4928/09/2018

Quản lý vật tư là gì và làm như thế nào để đạt hiệu quả? luôn là câu hỏi đặt ra với mỗi doanh nghiệp. Trong bài viết dưới đây sẽ giải đáp các câu hỏi tới khách hàng. 

Cơ sở lý luận về quản lý vật tư ở doanh nghiệp:

Khái niệm – phân loại vật tư

Vật tư kỹ thuật là sản phẩm của lao động được dùng để sản xuất : nguyên liệu, vật liệu… thiết bị, máy móc, bán thành phẩm. Có thể một sản phẩm của Doanh nghiệp này lại là loại nguyên liệu của Doanh nghiệp khác. Vì mỗi vật có những thuộc tính khác nhau và chính như thực hiệnế nó sẵn sàng có thể dùng cho nhiều việc, cho nên cùng một sản phẩm có thể dùng làm sản phẩm tiêu dùng hay dùng làm vật tư kỹ thuật. Bởi vậy, trong mọi trường hợp cần phải căn cứ vào công dụng cuối cùng của sản phẩm để xem xét nó là vật tư kỹ thuật hay là sản phẩm tiêu dùng đích thực.4

Phân loại vật tư kỹ thuật

- Theo công dụng:

Là những loại vật tư được phân loại theo công dụng và tính chất của nó trong quy trình sử dụng:

-Nhóm1 gồm: nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm

-Nhóm2 gồm: thiết bị máy móc công cụ , dụng cụ…

- Theo sự di chuyển giá trị vào thành phẩm

-Nhóm 1: nhóm vật tư chuyển một lần vào giá trị sản phẩm

-Nhóm 2 : nhóm vật tư chuyển từng phần váo sản phẩm .

- Phân theo tầm quan trọng của vật tư

Chia theo vật tư chính và vật tư phụ (Được xác định theo giá trị của vật tưvà cơ cấu cấu thành sản phẩm của nó )

-Vật tư quan trọng (các loại vật tư có độ khan hiếm cao, hoặc it có trên thị trường )

-Vật tư cần thiết (nhóm vật tư ít quan trọng hơn nhưng không thể thiếu )

-Vật tư ít quan trọng hơn (vật tư sẵn có trên thị trường, kế hoạchông cần phảI dự trữ nhiều)

- Phân chia theo A-B-C

A=Loại vật tư chủ yếu tiêu dùng hàng ngày ở công ty chiếm khoảng 60-70%giá trị và kế hoạchối lượng, nhưng chỉ chiếm 10-15%danh mục mặt hàng.

B=Loại vật tư chiếm 20% giá trị và số lượng cũng như danh mục mặt hàng. Nhóm này ít quan trọng hơn, được liệt kê vào nhóm quản lý của Doanh nghiệp nhưng không chặt chẽ như loại A

C= Nhóm vật tư còn lại: nhóm này không quan trọng nhưng để đảm bảo tính đồng bộ và kịp thời thì loại này cũng phải quản lý

- Phân theo lượng và giá trị

-Nhóm 1: chiếm 20% mặt hàng và 80% giá trị

-Nhóm 2: Chiếm80% mặt hàng nhưng chỉ chiếm 20% giá trị

- Phân theo mức độ khan hiếm ( cần cấp) của vật tư

-Loại1: Nhóm vật tư rất khan hiếm (khó tìm kiếm hay đọc quyền trên thị trường )

-Loại2: Nhóm vật tư khan hiếm

-Loại3: Nhóm vật tư không khan hiếm ( có sẵn trên thị trường )

Doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến loại vật tư có độ khan hiếm cao, với mức dự trữ cao hưn bình thựờng để đảm bảo độ an toàn ở Doanh nghiệp, tránh rủi ro .

- Theo tính chất sử dụng

-Nhóm vật tư thông dụng: Nhóm vật tư này được sử dụng nhiều ở các Doanh nghiệp mang tính phổ biến

-Nhóm vật tư chuyên dùng: là vật tư dùng cho một số ít các ngành không phổ biến trong nền kinh tế. Loại này, Doanh nghiệp phải xác định nguồn hàng ổn định và có mức dự trữ thoả đáng ổn định hoạt động kinh doanh của mình.

- Theo sự phân cấp quản lý:

-Nhóm vật tư được quản lý tập chung: Thị trường loại vật tư này do nhà nước cấp phát, quản lý theo kế hoạch và chỉ tiêu.

-Nhóm vật tư quản lý không tập chung: loại vật tư được mua bán tự do và có sẵn trên thị trường .

Tổ chức bộ máy quản trị vật tư ở Doanh nghiệp :

Sự cần thiết phải tổ chức bộ máy quản trị vật tư ở doanh nghiệp :

Tổ chức bộ máy quản trị vật tư ở doanh nghiệp được hình thành một cách khách quan dựa trên chức năng quản trị của tổ chức về vật tư. nó quyết định một phần hiệu quả của công tác quản trị .

Nếu như bộ máy quản trị vật tư được hình thành một cách hợp lý sẽ có tác dụng to lớn đến hiệu quả công tác quản trị vật tư ở doanh nghiệp.Vì vậy, cần thiết phải nghiên cứu, tổ chức bộ máy quản trị vật tư:Đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Doanh nghiệp

Xác định được hiẹu quả hoạt động của tổ chức là một việc làm cần thiết, thường xuyên của quá trình tổ chức bộ máy. Vì qua việc nghiên cứu này ta có thực hiện để đánh gía được tính hiệu quả và hợp lý của bộ máy qua từng thời kỳ. Từ đó có những kiến nghị kiện toàn bộ máy tổ chức.

Ngoài ra phải không ngừng tinh giản bộ máy quản lý , nâng cao sức mạnh của tổ chức, nghiên cứu ,xây dựng những mô hình tiên tiến về tổ chức bộ máy quản trị ở Doanh nghiệp .

Các hình thức tổ chức

Tổ chức bộ máy quản trị vật tư theo nguyên tắc chức năng:

Theo nguyên tắc này thì chức năng nhiệm vụ chủ yếu của phòng vật tư được chuyên môn hoá cho từng bộ phận, cho từng phòng ban theo sơ đồ sau:

Sơ đồ nguyên tắc tổ chức phòng vật tư theo nguyên tắc chức năng

+Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận này như sau:

-Tổ kế hoạch thống kê: làm nhiệm vụ xác định nhu cầu và nguồn vật tư cho Doanh nghiệp .

Lên phương án mua sắm vật tư

Lập đơn hàng vật tư kỹ thuật

Lập phiếu lĩnh vật tư theo hạn mức

-Tổ kế hoạch chuyên theo dõi kiểm tra và sử dụng vật tư thiết bị.

Thống kê tình hình xuất – nhập cung ứng vật tư

Lập kế hoạch vật tư mới.

-Bộ phận nghiên cứu thị trường

Nghiệp vụ chủ yếu; nghiên cứu thị trường các yếu tố sản xuất để có thể trả lời được những câu hỏi: Giá cả, chất lượng, số lượng, nguồn cung ứng

-Bộ phận tiếp liệu: làm nghiệp vụ mua sắm vật tư, áp tải vật tư hàng hoá, theo dõi giao nhận vật tư đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, chính xác theo đúng hợp đồng mua hàng.

Đội vận chuyển: Đối với các công ty lớn chuyên chở, có đội xe riêng của công ty. Tuỳ theo quy mô, yêu cầu mà cần đến những số lượng và đội xe khác nhau. Công tác này, nó góp phần chủ động trong việc vận chuyển vật tư trang thiết bị , thuận tiện linh hoạt mọi lúc, mọi nơi

Tổ chức bộ máy quản trị vật tư theo nguyên tắc mặt hàng

Theo nguyên tắc này, tổ chức bộ máy quản trị vật tư được thành lập theo nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận phụ trách một nhóm mặt hàng vật tư chủ yếu của Doanh nghiệp.

Theo hình thức này có thể tổ chức bộ máy như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89