Thông tư, quyết định của BTC

Quyết định số 2606/TCT-CS ngày 29 tháng 7 năm 2011

Quyết định số 2606/TCT-CS ngày 29 tháng 7 năm 2011

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2011. Trong quá trình triển khai thực hiện từ cuối năm 2010 và những tháng đầu năm 2011, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo các...
Thông tư số 6151/TCHQ-TXNK ngày 8 tháng 12 năm 2011

Thông tư số 6151/TCHQ-TXNK ngày 8 tháng 12 năm 2011

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 15743/BTC-CST ngày 18/11/2011 của Bộ Tài chính về việc trị giá tính thuế, thuế nhà thầu đối với hoạt động mua bản quyền phim nước ngoài. Để thực hiện thống nhất, đúng quy định, Tổng...
Thông tư số 13113/BTC-CST ngày 3 tháng 10 năm 2011

Thông tư số 13113/BTC-CST ngày 3 tháng 10 năm 2011

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thuế nhập khẩu linh kiện ô tô tại cuộc họp ngày 24/8/2011 và Thông báo số 199/TB-VPCP ngày 26/8/2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc phân loại...
Thông tư số 16672/BTC-CST ngày 07 tháng 12 năm 2011

Thông tư số 16672/BTC-CST ngày 07 tháng 12 năm 2011

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được nhiều kiến nghị, vướng mắc trong việc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mặt hàng Amon Clorua. Về việc này, sau khi lấy ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông...
Thông tư số 18036/BTC-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2011

Thông tư số 18036/BTC-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2011

Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số Cục thuế hỏi một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ. Sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ tại Thông...
Thông báo về việc nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ khai thuế

Thông báo về việc nâng cấp các ứng dụng Hỗ trợ khai thuế

Riêng phần mềm ứng dụng Khai thuế qua mạng (HTKK, iHTKK) và website kekhaithue.gdt.gov.vn vẫn thực hiện kê khai các tờ khai khác và gửi đến cơ quan Thuế như bình thường.
Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011

Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2011 ủa Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89