Giải pháp

Asia for Construction
Giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp lĩnh vực Đầu tư – Xây lắp & Kinh doanh bất động sản được Asiasoft xây dựng nhằm đáp ứng các mục: Quản lý chặt chẽ quy trình làm việc của các phòng ban. Lưu được toàn bộ các thông tin liên quan đến họat động của các phòng ban để có được những thông tin tra cứu chính xác.
Asia for Pharma
Mục tiêu của giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất & kinh doanh dược phẩm là quản lý các hoạt động của doanh nghiêp theo một quy trình thống nhất và có tính kế thừa: Quản lý kế hoạch & quy trình kinh doanh (báo giá à đơn đặt hàng à giao hàng à hóa đơn); Quản lý các hình thức chiết khấu, khuyến mãi; Quản lý cung ứng...
12
Tư vấn mua phần mềm

Asiasoft HCM

Asiasoft Đà Nẵng

Asiasoft Hà Nội

Hỗ trợ sử dụng

Asiasoft HCM

Asiasoft Đã nẵng

Asiasoft Hà nội