Thông tư, quyết định của BTC

Công văn của Bộ Tài chính số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010

Công văn của Bộ Tài chính số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010 về việc tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp.    
Công văn của Tổng cục Thuế số 5174/TCT-CS ngày 20/12/2010

Công văn của Tổng cục Thuế số 5174/TCT-CS ngày 20/12/2010

Công văn của Tổng cục Thuế số 5174/TCT-CS ngày 20/12/2010 về việc tăng cường công tác tuyên truyền DN đặt in hóa đơn.    
Những sửa đổi trong Luật Quản lý thuế

Những sửa đổi trong Luật Quản lý thuế

Dự kiến sẽ có 24 nội dung liên quan đến ba nhóm vấn đề được sửa đổi, bổ sung, như đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế; các nội dung phục vụ mục tiêu cải cách - hiện đại hoá và hội nhập,
Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010

Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010

Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89