Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89

Đà Nẵng: 023 6222 9308

Tin tức và sự kiện

31 May, 2023

8 Điều Gây Lãng Phí Thời Gian Trong Doanh Nghiệp

Là 1 CEO, 1 nhà quản trị doanh nghiệp. Bạn đã bao giờ số hóa doanh nghiệp của mình thông…

26 May, 2023

8 Yêu cầu của mô hình quản trị sản xuất của doanh nghiệp hiện đại

Mô hình quản trị sản xuất của doanh nghiệp có ý nghĩa sống còn trong việc duy trì hoạt động sản…

17 May, 2023

11 chiến lược để đáp ứng deadline chặt chẽ tại nơi làm việc

Bạn có thấy quá khó quản lý khối lượng công việc để có thể đáp ứng đúng deadline hoàn thành…

15 May, 2023

Nên hay không cho nhân viên làm việc theo giờ linh hoạt?

Trong một thế giới kinh doanh thu hút ngày càng nhiều nhân viên trẻ thuộc Thế hệ Millennials (Thế hệ…

09 May, 2023

5 BƯỚC CẢI THIỆN NĂNG LỰC THÍCH ỨNG LINH HOẠT CỦA DOANH NGHIỆP

Theo McKinsey, khả năng thích ứng linh hoạt của một tổ chức được định nghĩa là “Khả năng tổ chức…

07 May, 2023

LỢI ÍCH PHẦN MỀM ĐÀO TẠO NHÂN SỰ CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI 4.0

Bạn đang tìm cách để nâng cao năng suất làm việc của nhân viên và giảm chi phí đào tạo…

04 May, 2023

Phần mềm ERP hỗ trợ quản trị doanh nghiệp sản xuất như thế nào?

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, quản trị sản xuất là quy trình phức tạp, nhiều khó khăn. Nhà…

03 May, 2023

TẤT TẦN TẬT VỀ THỊ PHẦN (Market Share) TRONG KINH DOANH

Market share là gì? “Market share” là thuật ngữ chỉ thị phần của doanh nghiệp. Market share chính là đại…

Giải pháp tổng thể