Hà Nội: 0936.348.626

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

Tổng quan

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC KINH DOANH Ô TÔ

Trong thời đại kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng cao thì nhu cầu sở hữu 1 chiếc Ô tô cho riêng mình đang ngày một lớn, nắm được xu thế đó, các doanh nghiệp kinh doanh Ô tô và dịch vụ sửa chữa được thành lập ngày càng nhiều và vì vậy, tính cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này, điều bạn quan tâm nhất là:

 • Làm thế nào để bán được nhiều xe & phụ tùng nhất
 • Làm thế nào để có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất
 • Làm thế nào để cải tiến quy trình dịch vụ sửa chữa, bảo hành xe nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng cũ cũng như thu hút thêm các khách hàng mới.
 • Nắm bắt được nhu cầu đó, AsiaSoft đã xây dựng và hoàn thiện Giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp lĩnh vực kinh doanh Ô tô, nhằm đáp ứng các nhu cầu sau:
 • Kiểm soát chặt chẽ hoạt động tài chính, kế toán và quản lý kinh doanh xe, phụ tùng.
 • Nâng cao hiệu quả chăm sóc khách hàng cũ, thu hút khách hàng mới
 • Mang lại sự hài lòng cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ sửa chữa, bảo hành tại công ty

CÁC PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC KINH DOANH Ô TÔ

Các phân hệ quản lý đặc thù của lĩnh vực kinh doanh Ô Tô:

 • Phân hệ quản lý tài chính kế toán
 • Phân hệ quản lý nhân sự tính lương
 • Phân hệ quản lý kinh doanh xe & phụ tùng
 • Phân hệ quản lý vật tư (phụ tùng)
 • Phân hệ quản lý dịch vụ (sửa chữa/ bảo hành)
 • Phân hệ quản lý và chăm sóc khách hàng

Các phân hệ khác

 • Quản lý vốn bằng tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân hàng)
 • Quản lý bán hàng và công nợ phải thu
 • Quản lý mua hàng và công nợ phải trả
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản cố định
 • Kế toán tổng hợp (hệ thống sổ sách, báo cáo thuế, báo cáo tài chính
 • Quản lý nhân sự – tính lương

Tính năng

MÔ HÌNH QUẢN LÝ TỔNG QUÁT PHẦN MỀM QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP LĨNH VỰC KINH DOANH Ô TÔ

CHI TIẾT TÍNH NĂNG

Ngoài các chức năng chuẩn (quản lý tài chính kế toán, nhân sự lương và chăm sóc khách hàng) như các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực khác, một số chức năng đặc thù của lĩnh vực kinh doanh Ô Tô như sau:

QUẢN LÝ KINH DOANH XE & PHỤ TÙNG

Quy trình

Chức năng

 • Theo dõi quá trình đặt xe với nhà máy và quá trình giao xe cho khách hàng.
 • Theo dõi các thông tin trong hợp đồng mua xe của nhà máy và thông tin trong hợp đồng bán xe cho khách hàng: khung xe, màu xe, số HĐ …
 • Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng mua đối với nhà máy: theo dõi bao nhiêu xe đã nhận, bao nhiêu xe chưa nhận trong đơn đặt hàng. Đã đặt cọc bao nhiêu, còn thanh toán bao nhiêu …
 • Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng bán xe cho khách hàng: theo dõi quá trình thanh toán của khách hàng, theo dõi hạn giao xe cho khách hàng.
 • Phần mềm liên kết với phòng bảo hành để biết được thông tin những khách hàng đã ký HĐ mua xe có đến bảo hành không?
 • Thiết kế bảng thu thập ý kiến khách hàng gồm các thông tin: mức độ hài lòng xe, dịch vụ …
 • Theo dõi thông tin khách hàng và các báo cáo đối với những khách hàng đã mua xe sau 1 năm, 2 năm nhằm có chính sách chăm sóc khách hàng phù hợp.
 • Lập kế hoạch kinh doanh xe, phụ tùng
 • Theo dõi số lượng bán xe của nhân viên kinh doanh.
 • Theo dõi tiền thực tế đặt cọc của khách hàng.
 • Theo dõi và phân quyền quy trình ký duyệt chứng từ đề nghị ký hợp đồng.
 • Hệ thống báo cáo:

+ Theo dõi lịch sử xe (ngày mua, số lần bảo hành, lần bảo hành gần nhất …).

+ Theo dõi các khách hàng đã ký HĐ mua xe với công ty.

+ Báo cáo doanh số bán xe, phụ tùng theo từng nhân viên kinh doanh.

+ Báo cáo doanh số theo tuần, tháng, quý, năm.

+ Báo cáo doanh số chi tiết theo từng khu vực.

+ Báo cáo so sánh tình hình thực hiện doanh số so với kế hoạch đề ra.

+ Báo cáo theo dõi tình hình bán hàng của từng nhóm và từng loại xe, phụ tùng.

+ Báo cáo theo dõi thông tin các khách hàng đến mua xe (tên khách hàng, số xe, địa chỉ …).

QUẢN LÝ VẬT TƯ (PHỤ TÙNG)

Quy trình

Chức năng

 • Quản lý các thông tin trên phiếu yêu cầu sửa chữa.
 • Thống kê lượng hàng trên xe và kho.
 • Khi xe xuất xưởng sẽ tiến hành tất toán phụ tùng, chi phí.
 • Vật tư được quản lý chi tiết về vị trí theo ngăn, kệ.
 • Quản lý theo hai loại kho: Kho phụ tùng chính hãng và Kho phụ tùng Việt Nam.
 • Theo dõi hàng chậm luân chuyển – Lập danh sách Order hàng (Dựa vào tồn kho thực tế).
 • Hệ thống báo cáo:
  • Truy vấn tức thời: Lịch sử phụ tùng, Phụ tùng dỡ dang, phụ tùng bảo hành dựa vào các thông tin cơ bản: Mã phụ tùng, mã lệnh, số xe, ngày vào, ngày ra, số sườn, tên, đơn vị tính …
  • Báo cáo: Phụ tùng xuất bảo hành – Phụ tùng xuất dỡ dang theo số xe – Phụ tùng bảo hành theo số sườn – Phiếu lãnh vật tư – Tổng hợp nhập xuất tồn.

QUẢN LÝ DỊCH VỤ (SỬA CHỮA/BẢO HÀNH)

Quy trình

Chức năng

 • Quản lý thông tin khách hàng của bộ phận dịch vụ (tên, địa chỉ, số ĐT, Số CMND, ghi chú …).
 • Quản lý phân loại xe, Model xe.
 • Quản lý các gói bảo dưỡng và đơn giá, tiền công, phụ tùng chi tiết cho từng gói bảo dưỡng.
 • Quản lý và cập nhật các dịch vụ sửa chữa phát sinh.
 • Quản lý chấm công.
 • Quản lý doanh thu theo cố vấn dịch vụ.
 • Kết xuất các báo cáo đặc thù.
 • Theo dõi chi tiết số lần bảo hành, thời điểm nhận – giao hàng bảo hành.
 • Khi làm phiếu sửa chữa thêm trạng thái phân biệt phụ tùng phát sinh để theo dõi trên cùng 1 phiếu sửa chữa.
 • Phiếu báo giá sửa chữa khi chuyển sang phiếu sửa chữa thì sẽ gộp nhiều dòng tiền công lại thành một dòng thể hiện trên phiếu sửa chữa.
 • Khi làm phiếu sửa chữa, giá bán sẽ tự động qui đổi ra tiền Việt để bán (tỷ giá này không theo tỷ giá của kế toán).
 • Tra cứu tất cả các báo giá đã được lập để biết được những khách hàng nào đến kiểm tra nhưng không sửa chữa tại công ty (có thể ra ngoài sửa).

Demo

Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận kinh doanh của công ty để được tư vấn:

 • Hà Nội: 024 3776 1663
 • Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89
 • Đà Nẵng: 023 6222 9308