Hà Nội: 0936.348.626

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

Tổng quan

Asia HRM được thiết kế để quản lý từ quy trình tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên và toàn bộ hồ sơ và quá trình làm việc, quá trình đào tạo, các thông tin cá nhân của nhân viên, toàn bộ quá trình hoạt động, luân chuyển vị trí công tác, các quá trình lương, bảo hiểm xã hội và nhiều thuộc tính khác của nhân viên. Nó cho phép quản lý hồ sơ của cả những nhân viên đã rời khỏi công ty.

Asia HRM được xây dựng và phát triển theo mô hình nhiều lớp (multi-layer), sử dụng các công nghệ hiện đại nhất. Dễ sử dụng cập nhật và khai thác dữ liệu. Nó đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất về bảo mật và an toàn dữ liệu

Khi tiến hành nghiên cứu về nhu cầu của các tổ chức về quản lý nhân sự, một điều hiển nhiên là có rất nhiều sự khác nhau về cơ cấu tổ chức và yêu cầu quản lý nhân lực, cũng như khả năng và yêu cầu của người sử dụng là rất đa dạng. Asia HRM được thiết kế để có thể định nghĩa nhiều cơ cấu tổ chức, cho phép sử dụng đến 30 trường tự do với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, nó được thiết kế để phù hợp cho các doanh nghiệp có độ lớn và cơ cấu tổ chức khác nhau, dễ dàng sử dụng, phù hợp với nhiều trình độ và yêu cầu của người dùng.

Tính năng

1. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương Asia HRM là một phân hệ nằm trong hệ thống Phần mềm quản lý doanh nghiệp Asia Enterprise, nó có thể được cài đặt độc lập hoặc cùng với hệ thống Asia Enterprise, có thể hoạt động độc lập hoặc liên kết thống nhất với các phân hệ kế toán tổng hợp và chi phí giá thành, nó có thể liên kết số liệu với các thiết bị chấm công điện tử để lấy dữ liệu vào bảng chấm công, tính lương

Chi tiết tính năng

 • Thông tin chính
  • Chứa các thông tin chính của nhân viên như: Họ tên, Mã nhân viên, Ngày sinh, Quê quán, Ảnh, CMND…
 • Thông tin liên hệ
  • Các thông tin liên hệ với nhân viên như Email, Các loại điện thoại, Fax… Người dùng có thể khai báo không giới hạn các loại thông tin liên hệ của nhân viên
 • Các kỹ năng
  • Quản lý các kỹ năng của nhân viên/ứng viên, cho phép lọc và tìm kiếm các nhân viên có kỹ năng phù hợp với yêu cầu của từng vị trí công việc.
 • Vị trí công việc
  • Các thông tin về bộ phận làm việc, chức vụ chuyên môn, chức vụ đoàn thể, biên chế, số lao động, sổ bhxh, nơi khám chữa bệnh.
 • Thông tin cá nhân
  • Các thông tin các nhân của nhân viên như tài khoản nhân hàng, thẻ tín dụng, tình trạng sức khoẻ, trình độ quản lý, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, quá trình xuất ngoại, quá trình hoạt động đảng, đoàn, công an, bộ đội…
 • Phụ cấp
  • Khai báo các loại phụ cấp được hưởng của nhân viên, phục vụ cho việc tính lương và bảo hiểm xã hội.
 • Kinh tế gia đình
  • Quản lý các thông tin về lương, các khoản thu nhập, nhà ở và đất đai đang sở hữu
 • Các trường tuỳ chọn
  • Chương trình định nghĩa sẵn 30 trường tự do với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau để người dùng có thể lựa chọn sử dụng cho các yêu cầu riêng của doanh nghiệp.
 • Cấu trúc và cơ cấu tổ chức
  • Khai báo cấu trúc và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp không giới hạn độ lớn và các lớp tổ chức, có thể khai báo nhiều cấp quản lý, tổ chức trong một doanh nghiệp.
 • Quản lý các quá trình
  • Chuyển bộ phận
   • Theo dõi quá trình chuyển bộ phận/vị trí làm việc trong công ty
  • Cư trú
   • Theo dõi quá trình thay đổi chỗ ở của nhân viên
  • Đóng bảo hiểm xã hội
   • Theo dõi quá trình đóng bảo hiểm xã hội, các mốc thay đổi, tăng giảm.
  • Đào tạo
   • Quản lý các khoá đào tạo ngắn, dài hạn đã trải qua trong hoặc ngoài công ty. Các thông tin chính của việc quản lý đào tạo như: Nội dung đào tạo, thời gian đào tạo, ai đào tạo…
  • Học tập
   • Quản lý các quá trình học tập đã trải qua, thời gian học tập, trạng thái và kết quả học tập, bằng cấp và chuyên môn được cấp…
  • Hoạt động
   • Các quá trình hoạt động và công tác đã trải qua, các đơn vị đã làm việc, các vị trí công tác đã nắm giữ.
  • Khen thưởng-Kỷ luật
   • Các hình thức khen thưởng đã đạt được, các loại kỷ luật đã chịu
  • Ký hợp đồng
   • Quá trình ký kết hợp đồng từ khi vào công ty, các loại hợp đồng đã ký. Phần quản lý hợp đồng cho biết các nhân viên sắp đến hạn ký hợp đồng, khai báo thông tinh và in hợp đồng lao động từ chương trình sau đó tự động cập nhật vào quá trình hợp đồng
  • Tai nạn
   • Các tai nạn gặp phải, chi tiết thương tật, sốn ngày nghỉ việc, đền bù của công ty và các thông tin điều trị khác
  • Quan hệ gia đình
   • Quản lý các quan hệ và người thân, nơi làm việc, địa chỉ, nghề nghiệp của từng người thân
  • Trình độ ngoại ngữ
   • Các loại ngoại ngữ và trình độ tương ứng
  • Trình độ tin học
   • Trình độ tinh học và mức hiểu biết về từng loại công nghệ
  • Chuyển bộ phận
   • Theo dõi quá trình chuyển bộ phận/vị trí làm việc trong công ty
  • Công cụ-dụng cụ
   • Các loại trang thiết bị và công cụ làm việc công ty cấp phát cho nhân viên
  • Nghỉ chế độ
   • Các kỳ nghỉ phép, nghỉ chế độ và nghỉ khác. Chương trình cho phép theo dõi các kỳ nghỉ đã xảy ra và kế hoạch nghỉ của các nhân viên
  • Đánh giá
   • Chức năng đáng giá nhân viên cho phép người quản lý nhân sự tạo ra các tiêu thức đánh giá, tập hợp các tiêu thức đánh giá theo từng nhóm để đánh giá cho các đối tượng nhân viên ở các vị trí và bộ phận khác nhau

2. QUẢN LÝ CHẤM CÔNG

 • Khai báo và quản lý thời gian làm việc và thời gian nghỉ theo từng đối tượng lao động.
 • Chấm công trực tiếp từ phần mềm hoặc từ máy chấm công, sau đó import dữ liệu từ máy chấm công vào phần mềm thông qua file.
 • Hệ thống cho phép khai báo và chấm công linh hoạt ngày làm việc, ngày nghỉ lễ, tết.
 • Thống kê các ngày lễ, phép trong năm của từng nhân viên.
 • Quản lý và thống kê thời gian làm việc theo ngày/tuần/tháng/quý/năm theo từng bộ phận chi tiết cho từng đối tượng lao động.
 • Lên bảng chấm công về số giờ làm việc của từng bộ phận hoặc của từng nhân viên trong công ty.

3. TÍNH LƯƠNG

 • Khai báo công thức tính lương, bậc lương, hệ số lương và các khoản phụ cấp cho từng đối tượng CB – CNV. Import dữ liệu từ máy chấm công vào phần mềm, dựa vào số liệu bảng chấm công, hệ số lương, định mức lương, ngày công … và công thức tính lương đã khai báo, chương trình sẽ tiến hành tính lương cho các nhân viên từng phòng ban.
 • Khai báo định mức lương làm ngoài giờ, lương làm ngày nghỉ lễ/tết và các khoản phụ cấp.
 • Tính lương hàng tháng trực tiếp từ chương trình.
 • Tính các khoản phụ cấp cho nhân viên, tiền cơm, thưởng lễ, tết, phép cuối năm.
 • Quản lý và theo dõi các hình thức trả lương theo thời gian: ngày, tuần, tháng …
 • Tự động tính thuế TNCN căn cứ theo mức lương từng người và số người được giảm trừ gia cảnh.

Demo

Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận kinh doanh của công ty để được phục vụ:

 • Hà Nội: 024 3776 1663
 • Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89
 • Đà Nẵng: 0236 222 9308