Giải pháp QL tổng thể DN

Asia Enterprise
Asia Enterprise là hệ thống phần mềm giúp cho doanh nghiệp quản lý các hoạt động chủ chốt của mình theo một quy trình thống nhất, từ: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuất, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, v.v... Asia Enterprise được xây dựng và phát triển bằng các công cụ...
Số tổng đài mới của AsiaSoftHCM: 1900 63 66 89