Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

12 February, 2020

Trường hợp nào thì kê khai thuế theo tháng/theo quý

Theo quy định tại điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về khai thuế giá trị gia tăng có quy định như sau:

– Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý (Quý doanh nghiệp tham khảo thêm Ví dụ 21 Thông tư số 151/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính).

– Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

– Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.” cụ thể:

● Thành lập trước ngày 31/01/2016: Chu kỳ ổn định T10/2014 đến T12/2016 ; T01/2017 đến T12/2019; T01/2020 đến T12/2022

● Thành lập từ 01/02/2016 đến 31/01/2017 : Chu kỳ ổn định T01/2018 đến T12/2020.

● Thành lập từ 01/02/2017 đến 31/01/2018: Chu kỳ ổn định T01/2019 đến T12/2021

● Thành lập từ 01/02/2018 đến 31/01/2019: Chu kỳ ổn định T01/2020 đến T12/2022

● Thành lập từ 01/02/2019 đến 31/01/2020: Chu kỳ ổn định T01/2021 đến T12/2023

Kê khai theo tháng và kê khai theo quý

Quý doanh nghiệp thành lập ngày 26/04/2011. Theo quy định trên, việc kê khai thuế theo tháng hay quý đối với quý doanh nghiệp được thực hiện như sau:

+ Quý doanh nghiệp tổng hợp doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ (bao gồm cả doanh thu chịu thuế và doanh thu không chịu thuế) của tờ khai giá trị gia tăng thuộc kỳ tính thuế năm 2019.

+ Trường hợp cùng kỳ tính thuế, quý doanh nghiệp có tờ khai bổ sung điều chỉnh, thì doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ được tổng hợp theo tờ khai cuối cùng gửi đến cơ quan thuế.

=> Nếu theo cách xác định doanh thu nêu trên lớn hơn 50 tỷ : Quý doanh nghiệp thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng theo chu kỳ 03 năm liên tiếp (từ 01/01/2020 đến 31/12/2022)

=> Nếu theo cách xác định doanh thu nêu trên từ 50 tỷ trở xuống : Quý doanh nghiệp thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý theo chu kỳ 03 năm liên tiếp (từ 01/01/2020 đến 31/12/2022).

Trường hợp quý doanh nghiệp đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (theo Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 151/TT-BTC ) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Nguồn: Hội Kế Toán

Tin Tức Khác

02 April, 2021

Checklist các công cụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trong bối cảnh hiện nay, tầm quan trọng của…

02 April, 2021

Hệ thống ERP là gì? Khi nào doanh nghiệp cần ứng dụng ERP1

Xu hướng ứng dụng ERP (phần mềm Hoạch định nguồn lực…

14 May, 2020

Lợi ích của hệ thống Phần mềm quản lý doanh nghiệp – ERP cho doanh nghiệp

ERP là viết tắt của cụm từ Enterprise Resource…

16 December, 2019

Khuyến cáo về việc triển khai Hóa đơn điện tử

Thông tin mới nhất về việc áp dụng triển…

29 October, 2019

Hết năm 2019, bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử tại doanh nghiệp Hà Nội

Công ty đang sử dụng hóa đơn giấy, sắp…

24 September, 2019

Xuất hóa đơn vào ngày nghỉ thì có hợp lệ?

hiều người mặc định chủ nhật hoặc ngày lễ…

17 July, 2019

Tiền nghỉ mát, du lịch có phải nộp thuế TNCN không?

Tiền nghỉ mát, du lịch có phải nộp thuế…

26 February, 2019

Chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập…

20 February, 2019

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư…