Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

Ứng dụng – Quản trị

26 February, 2019

Chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí loại trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp là một khái niệm quen thuộc trong kế toán.…

20 February, 2019

Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp…

12 December, 2018

Cách người quản lý phần quyền và xây dựng văn hóa ở nhân viên

Theo Dom Price (người đứng đầu tại R&D và là chủ tịch Atlassian Software) cho rằng: “Các bài viết mà…

07 December, 2018

Tây du ký và bài học về thuật dụng nhân

Người lãnh đạo phải đặt niềm tin vào nhân viên của mình. Người không có niềm tin, sẽ khiến người…

13 November, 2018

Bài học quản lý lương thưởng của nhân viên thông qua câu chuyện “Thợ săn quản lý bầy chó”

Quản lý nhân viên luôn là một vấn đề đau đầu cho mỗi doanh nghiệp. Dưới đây là một câu…

01 August, 2018

Hoàn thiện công tác kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất

Hàng tồn kho là bộ phận tài sản chiếm tỷ trọng lớn, có vị trí quan trọng trong quá trình…

06 July, 2018

9 bước cơ bản để triển khai phần mềm ERP thành công (Phần 2)

Trong bài viết trước, chúng ta đã bàn về 3 yếu tố quan trọng cần được thực hiện trước nhất…

12 June, 2018

Một số biện pháp tránh thuế thay vì “trốn thuế”

Các biện pháp để tránh thuế thay vì trốn thuế. Dưới đây là một số phương thức điển hình của…