Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89

Đà Nẵng: 023 6222 9308

Tổng quan

Asia Stock – Một phiên bản phần mềm chuyển quản lý kho chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù doanh nghiệp của AsiaSoft. Asia Stock quản lý toàn bộ qui trình nhập – xuất – Tồn kho; bán hàng; thu, chi tiền trên máy tính. Thông tin được lưu trữ có hệ thống giúp việc tra cứu, đối chiếu, kiểm tra được nhanh chóng và kịp thời. Phần mềm cung cấp hệ thống báo cáo quản trị giúp người quản lý có cơ sở đưa ra kế hoạch bán hàng trên cơ sở thông kê các mặt hàng dễ bán, thời điểm mua của khách hàng, đối tượng mua…Hệ thống báo cáo nhập, xuất, tồn kho giúp kiểm soát hàng hoá, chóng thất thoát và chủ động trong việc nhập mua hàng.

Các phân hệ chính của phần mềm:

 • Quản lý nhập – xuất – tồn kho
 • Quản lý mua hàng & công nợ phải trả
 • Quản lý bán hàng & công nợ phải thu
 • Quản lý thu chi
 • Quản trị hệ thống
  • Kết nối thiết bi đọc mã vạch
  • Kết nối máy kiểm kho
  • Kết nối online nhiều kho/địa điểm

Tính năng

Một số điểm chính của chương trình:

 • Quản lý danh mục vật tư: Danh mục vật tư được quản lý theo hình cây với nhiều tiêu thức phân loại khác nhau, các thông tin chính của một mặt hàng được quản lý: Mã, tên, part number, quy cách, nhà sx, ảnh của vật tư…
 • Quản lý nhập, xuất, tồn theo kho, theo nhóm.
 • Theo dõi vị trí hàng trong kho: ngăn-hàng-kệ.
 • Theo dõi nhà cung cấp và so sánh giá giữa các nhà cung cấp, các lần nhập hàng.
 • Cảnh báo lượng tồn kho tối thiểu, tồn kho tối đa, thông báo người dùng lập đơn đặt hàng khi số lượng hàng tồn kho xuống đến ngưỡng do người dùng quy định.
 • Đánh giá hàng tồn kho theo nhiều phương pháp: đích danh, bình quân tháng, bình quân di động, nhập trước xuất trước.
 • Quản lý vật tư thay thế.
 • In chứng từ trên máy.

Quản lý nhập-xuất-tồn kho:

 • Cho phép khai báo danh mục và thông số vật tư hàng hóa theo cấp nhóm hình cây thư mục.
 • Quản lý nhập – xuất hàng hóa, vật tư: nhập mua, nhập từ sản xuất – từ gia công, nhập khác; xuất bán, xuất sản xuất – gia công, xuất điều chuyển kho, xuất khác…
 • Hệ thống các báo cáo hàng nhập: Chi tiết theo từng mặt hàng hoặc tất cả các mặt hàng; chi tiết theo kho hoặc tất cả các kho; chi tiết theo nhà cung cấp hoặc tất cả nhà cung cấp…
 • Hệ thống các báo cáo hàng xuất: Chi tiết theo từng mặt hàng hoặc tất cả các mặt hàng; chi tiết theo kho hoặc tất cả các kho; chi tiết theo nhà cung cấp hoặc tất cả nhà cung cấp…
 • Hệ thống các báo cáo hàng tồn: Chi tiết theo từng mặt hàng hoặc tất cả các mặt hàng; chi tiết theo kho hoặc tất cả các kho; chi tiết theo nhà cung cấp hoặc tất cả nhà cung cấp…

Kết nối với thiết bị đọc mã vạch:

 • Hệ thống phần mềm cho phép kết nối với thiết bị đọc mã vạch để quản lý nhập kho, xuất bán và kiểm hàng bằng thiết bị đọc mã vạch
 • Hệ thống danh mục vật tư, hàng hóa, thành phẩm trên phần mềm cho phép khai báo mã để nhập xuất bằng phím và mã vạch
 • Có thể nhập, xuất bằng phím hoặc bằng mã vạch đều được
 • Cấu hình kết nối phần mềm với thiết bị đọc mã vạch để nhập xuất bằng mã vạch

Kiểm kho bằng mã vạch:

 • Định kỳ dùng thiết bị kiểm kho để kiểm kê thành phẩm thực tế trong kho
  • Nếu máy kiểm kho có kết nối wifi thì có thể liên kết trực tiếp với database của phần mềm (dòng máy kiểm kho có hệ điều hành windows mobile)
  • Hoặc dữ liệu kiểm kê từ thiết bị sẽ kết xuất ra file excel
 • Hệ thống phần mềm cung cấp công cụ import dữ liệu từ thiết bị kiểm kho để xử lý và so sánh với thực tế tồn trên phần mềm.
 • Phần mềm cung cấp công cụ điều chỉnh kiểm kê (xử lý chênh lệch nếu có)
 • Báo cáo kiểm kho

Demo

Quý khách vui lòng liên lạc với bộ phận kinh doanh của công ty để được phục vụ:

 • Hà Nội: 1900 63 65 85
 • Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89
 • Đà Nẵng: 023 6222 9308