Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

30 October, 2019

Công văn 4178/TCT – CS hướng dẫn một số nội dung của thông tư 68/2019/TT – BTC về hóa đơn điện tử

Để tạo điều kiện tối ưu cho công tác triển khai HĐĐT, Tổng cục thuế ban hành công văn 4178/TCT – CS hướng dẫn một số nội dung của thông tư 68/2019/TT – BTC về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Quyết tâm hoàn thành mục tiêu: 95% doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Hồ Chí Minh và các thành phố lớn phải triển khai hóa đơn điện tử trước 31/12/2019. Tổng cục thuế đã ban hành công văn 4178/TCT – CS hướng dẫn chi tiết một số nội dung của thông tư 68/2019/TT – BTC về việc sử dụng hóa đơn điện tử.

Tải chi tiết công văn tại đây: CV-4178-TCT-CS

công văn 4178/TCT - CS

Để hỗ trợ tối ưu doanh nghiệp, Asiasoft được lựa chọn là nhà cung cấp đạt chuẩn về hóa đơn điện tử được Cục Thuế Hà Nội tin dùng.

2 tháng cuối năm sẽ rất khó khăn và gấp rút, vì vậy Asiasoft luôn sẵn sàng hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Tin Tức Khác

06 January, 2020

Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về…