Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 0909.605.913

Đà Nẵng: 0935.072.299

Các thông tư quyết định

06 January, 2020

Thông tư 68/2019/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử Ngày 30/09/2019 Bộ Tài Chính đã chính…

30 October, 2019

Công văn 4178/TCT – CS hướng dẫn một số nội dung của thông tư 68/2019/TT – BTC về hóa đơn điện tử

Để tạo điều kiện tối ưu cho công tác triển khai HĐĐT, Tổng cục thuế ban hành công văn 4178/TCT…