Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89

Đà Nẵng: 023 6222 9308

20 September, 2023

8 chứng chỉ kế toán hàng đầu giúp nâng cao sự nghiệp của bạn

Nếu bạn là một chuyên gia tài chính, chứng chỉ kế toán có thể tăng khả năng kiếm tiền của bạn và giúp bạn đủ điều kiện đảm nhận nhiều vị trí hơn. Nếu bạn đang cân nhắc việc đạt được chứng nhận, việc khám phá một số chứng chỉ phổ biến hơn có thể giúp bạn xác định chứng chỉ nào phù hợp nhất với mình.

Trong bài viết này, Asia Soft sẽ giới thiệu về tám chứng chỉ kế toán hàng đầu trong ngành kế toán và lợi ích của chúng.

1. Chứng chỉ kế toán là gì?

Chứng chỉ kế toán là bằng chứng xác thực mà các chuyên gia kế toán sử dụng để nâng cao sự nghiệp và phát triển bộ kỹ năng của họ. Việc xác định cái nào phù hợp với bạn có thể khác nhau tùy theo con đường sự nghiệp, chuyên môn, tính đủ điều kiện và nguồn lực của bạn. Mỗi chứng chỉ đều có yêu cầu về trình độ học vấn và kinh nghiệm cụ thể và tập trung vào các kỹ năng cụ thể cần đạt được. Dưới đây là tám trong số các chứng chỉ kế toán phổ biến nhất:

1.1. Kế toán viên công chứng (CPA)

CPA là chứng chỉ phổ biến nhất trong kế toán và được yêu cầu để nắm giữ nhiều vị trí kế toán. Nó xác minh khả năng của bạn về kế toán pháp y, quản lý rủi ro, tuân thủ, thuế và các kỹ năng khác cần thiết cho vai trò kế toán hàng đầu. Chứng chỉ này được cấp bởi Viện Kế toán Công chứng Hoa Kỳ (AICPA) .

Chứng chỉ CPA được công nhận rộng rãi trong toàn ngành kế toán và nhiều công ty yêu cầu chứng chỉ này cho các vị trí quản lý. CPA tìm được việc làm trong lĩnh vực kế toán công, quản lý và chính phủ, thuế, tuân thủ và các vai trò khác.

Có bốn cấp độ kiểm tra có thể được thực hiện theo bất kỳ thứ tự nào. Mặc dù các yêu cầu có thể khác nhau tùy theo từng khu vực, từng quốc gia nhưng hầu hết đều yêu cầu kế toán viên phải có 5 NĂM KINH NGHIỆM trước khi theo đuổi giấy phép CPA. CPA mong muốn thường được yêu cầu phải có 5 năm học đại học, tương đương khoảng 150 giờ tín chỉ. Các yêu cầu liên tục đối với tín chỉ giáo dục chuyên nghiệp thường xuyên (CPE) khác nhau.

1.2. Nhà phân tích đầu tư tài chính (CFA)

Việc có chứng chỉ kế toán CFA sẽ xác minh kiến ​​thức và khả năng của chuyên gia tài chính về quản lý danh mục đầu tư, kinh tế, tiêu chuẩn chuyên môn và đạo đức cũng như phân tích đầu tư. Chứng nhận được tài trợ bởi Viện CFA .

Nhiều công ty đầu tư yêu cầu chứng nhận này đối với các nhà phân tích chứng khoán và quản lý tài sản. Nó cũng có thể mang lại lợi ích cho những người quan tâm đến công việc như nhà phân tích vốn cổ phần, nhà quản lý quỹ hoặc quỹ phòng hộ, giám đốc tài chính hoặc nhà quản lý tài chính cấp cao.

Chứng chỉ này yêu cầu bằng cử nhân cùng với BỐN NĂM KINH NGHIỆM trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Kỳ thi có ba cấp độ liên tiếp với tổng thời gian là 18 giờ. Các yêu cầu hiện tại bao gồm 20 giờ tín chỉ CPE.

1.3. Người kiểm tra gian lận được chứng nhận (CFE)

Chứng nhận CFE thể hiện kiến ​​thức chuyên môn trong bốn lĩnh vực kiểm tra gian lận, bao gồm các giao dịch tài chính và các kế hoạch gian lận, pháp luật và phòng ngừa và điều tra gian lận. Nó có sẵn cho các thành viên của Hiệp hội các nhà điều tra gian lận được chứng nhận (ACFE) .

Chứng chỉ này hữu ích cho các chuyên gia tài chính có ý định tập trung vào công việc chống gian lận trong nỗ lực của các công ty tư nhân và công cộng.

Ứng viên phải nộp tài liệu về trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc cùng với ba khuyến nghị chuyên môn.

1.4. Kiểm toán viên nội bộ được chứng nhận (CIA)

Chứng chỉ kế toán CIA là bằng cấp duy nhất được quốc tế chấp nhận dành cho những người đang tìm kiếm sự nghiệp kiểm toán viên nội bộ. Nó biểu thị năng lực về rủi ro và kiểm soát cũng như công nghệ thông tin. Nó cũng thể hiện sự thành thạo khi làm việc với nhân viên nội bộ và khách hàng bên ngoài. Chứng chỉ CIA rất hữu ích cho các kiểm toán viên nội bộ muốn trở thành nhà quản lý hoặc kiểm toán trưởng.

Ứng viên phải có bằng cử nhân và hai năm kinh nghiệm kiểm toán nội bộ. Bằng thạc sĩ có thể được thay thế bằng một năm kinh nghiệm. Kỳ thi bao gồm ba cấp độ với tổng thời gian thi là 6,5 giờ. Các yêu cầu liên tục bao gồm tín chỉ CPE thay đổi tùy theo trạng thái công việc.

1.5. Kế toán viên quản lý được chứng nhận (CMA)

Chứng chỉ kế toán CMA xác minh năng lực quản lý chi phí, phân tích quyết định, dự báo và kiểm toán kiểm soát nội bộ. Nó thể hiện sự thông thạo các kỹ năng quản lý tài chính và kế toán quan trọng từ góc độ nội bộ, quản lý hoặc tổng quát. Chứng nhận được tài trợ bởi Viện Kế toán Quản lý (IMA).

Hầu hết các kế toán viên đều có được cả chứng chỉ CPA và CMA, đặc biệt nếu họ đang theo đuổi sự nghiệp trong một công ty lớn, đa quốc gia. CMA được mô tả là một ứng dụng thực tế hơn của các khái niệm lý thuyết được kiểm tra trong kỳ thi CPA.

Ứng viên phải có bằng cử nhân và hai năm liên tiếp về kế toán quản trị hoặc quản lý tài chính. Kỳ thi có hai cấp độ trong tổng cộng tám giờ. Các yêu cầu hiện tại bao gồm 30 giờ tín chỉ giáo dục chuyên nghiệp thường xuyên (CPE).

1.6. Kế toán viên quản lý toàn cầu (CGMA)

CGMA là chứng chỉ toàn cầu dành cho CPA làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và chính phủ. Nó xác minh kỹ năng và kiến ​​thức chuyên môn về kế toán quản trị của bạn trong việc phát triển chiến lược kết nối tất cả các lĩnh vực kinh doanh. Chứng nhận này được cung cấp bởi cả AICPA và Viện Kế toán Quản lý Công chứng (CIMA) .

Chứng chỉ kế toán này mang lại lợi ích cho chuyên gia kế toán muốn được kết nối với mạng lưới toàn cầu. Các thành viên AICPA đủ điều kiện với ba năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực kế toán. Thành viên CIMA tự động đủ điều kiện.

Kỳ thi là một nghiên cứu điển hình trên máy vi tính yêu cầu các câu trả lời bằng văn bản thể hiện năng lực kế toán quản trị. Nó được cung cấp bốn lần một năm.

1.7. Chứng chỉ EA

Chứng chỉ EA công nhận các chuyên gia, bao gồm cả CPA, được chính phủ cấp phép để đại diện cho người nộp thuế. Họ tư vấn cho khách hàng, chuẩn bị thuế cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời giải quyết với Sở Thuế vụ về các vấn đề liên quan đến kiểm toán thuế doanh nghiệp hoặc cá nhân. Chứng nhận được trao bởi IRS.

Các ứng viên phải vượt qua bài kiểm tra toàn diện gồm ba phần bao gồm khai thuế cá nhân và doanh nghiệp. Kinh nghiệm làm cựu nhân viên IRS có thể được xem xét. Các yêu cầu hiện tại bao gồm 72 giờ học các khóa học giáo dục thường xuyên ba năm một lần.

1.8. Chứng chỉ kiểm toán dịch vụ tài chính (FSAC)

FSAC là chứng chỉ chuyên môn do Viện Kiểm toán Nội bộ cung cấp . Nó thay thế chứng chỉ Kiểm toán viên dịch vụ tài chính được chứng nhận (CFSA). Nó công nhận chuyên môn trong 11 lĩnh vực, bao gồm rủi ro an ninh mạng, đánh giá rủi ro gian lận, kiểm toán dịch vụ tài chính, quản lý rủi ro thanh khoản, kiểm toán nội bộ trong dịch vụ tài chính và bảo hiểm, kiểm toán mức đủ vốn cho ngân hàng và kiểm toán rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, quản lý mô hình rủi ro.

Chứng chỉ này mang lại lợi ích cho những người quan tâm đến sự nghiệp kiểm toán, gian lận và quản lý rủi ro. Yêu cầu bao gồm vượt qua chương trình dựa trên đánh giá với 11 môn học.

2. Lợi ích của chứng chỉ kế toán

Đạt được chứng chỉ kế toán mang lại những lợi ích sau:

  • Tăng cơ hội nghề nghiệp: Nhiều vị trí quản lý và cấp cao yêu cầu ứng viên phải có các chứng chỉ liên quan như chứng chỉ kế toán quản lý được chứng nhận. Chứng chỉ cũng cho phép kế toán viên theo đuổi các vai trò chuyên môn trong các lĩnh vực như kiểm tra gian lận, điều tra tài chính hoặc kiểm toán mà không cần phải có thêm bằng cấp.
  • Tăng lương: Kiếm được chứng chỉ kế toán có thể làm tăng đáng kể tiềm năng kiếm tiền của bạn.
  • Tính linh hoạt để chuyển đổi nghề nghiệp: Nếu bạn đang thay đổi nghề nghiệp, chứng chỉ có thể giúp bạn đủ điều kiện đảm nhận các vị trí ngay cả khi bạn không có bằng cấp ưu tiên.
  • Hiệu suất làm việc tốt hơn:  Các chương trình cấp chứng chỉ thường yêu cầu ứng viên phải hoàn thành các khóa học và bài kiểm tra. Dựa trên kiến ​​thức sẵn có của ứng viên, các khóa học này trình bày các chiến lược tài chính, kỹ thuật và khái niệm chuyên nghiệp mới. Các khóa học giáo dục thường xuyên cũng rèn luyện các kỹ năng hiện có, giúp ứng viên thực hiện tốt hơn vai trò hiện tại của họ.
  • Tham gia cộng đồng chuyên nghiệp:  Một số tổ chức chuyên nghiệp yêu cầu kế toán viên phải trở thành thành viên trước khi theo đuổi chứng chỉ. Các nhóm này cung cấp nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, bao gồm các sự kiện kết nối mạng, tài nguyên giáo dục và đăng ký các ấn phẩm trong ngành. Nhiều tổ chức nghề nghiệp cũng cung cấp cho các thành viên quyền truy cập vào các bảng việc làm độc quyền, cơ hội việc làm và học bổng.

Kết luận 

Nếu bạn muốn bước chân vào một lĩnh vực mới thì kế toán luôn có nhu cầu và có rất nhiều cơ hội tìm việc.

Sau khi học chương trình kế toán, bạn sẽ có những kỹ năng tiếp thị mà bạn có thể học trên toàn thế giới. Bạn cũng sẽ có thể mang lại lợi thế cho doanh nghiệp nhỏ của mình. Và bạn sẽ trở nên giỏi hơn trong việc tổ chức tài chính của mình. Chúc các bạn có được nhiều thành công!

 

Tin Tức Khác

24 June, 2024

Google Keyword Planner: Công cụ nghiên cứu từ khóa đa năng

Trong thế giới tiếp thị kỹ thuật số ngày…

20 June, 2024

Vai trò và kỹ năng của Trader trên thị trường tài chính

Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng…

19 June, 2024

Bảng chấm công là gì? Tầm quan trọng của bảng chấm công

Trong môi trường công việc hiện đại, việc quản…

18 June, 2024

Tím hiểu về hệ thống quản lý nhân sự (HRMS)

Hệ thống quản lý nhân sự (HRMS) giúp đơn…

17 June, 2024

Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS) là gì?

Trong suốt quá trình phát triển của ngành quản…

13 June, 2024

Vai trò và tầm quan trọng của Operation Manager trong tổ chức

Trong môi trường kinh doanh hiện đại, Operation Manager…

12 June, 2024

Lợi ích của quản lý bán hàng đối với doanh nghiệp

Quản lý bán hàng là một yếu tố quan…

11 June, 2024

Dropshipping là gì? Ưu nhược điểm của Dropshipping?

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển…

07 June, 2024

Kỹ thuật Pomodoro: Bí quyết quản lý thời gian hiệu quả

Trong thời đại số hóa và nhịp sống hối…