Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89

Đà Nẵng: 023 6222 9308

25 March, 2024

12 lợi ích của việc tích hợp ERP trong quản lý tài chính

Trước sự biến đổi không ngừng của nền kinh tế toàn cầu và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc quản lý tài chính trở nên vô cùng quan trọng đối với mọi tổ chức, từ các tập đoàn lớn đến các doanh nghiệp khởi nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận. Quản lý tài chính không chỉ đơn thuần là việc ghi sổ kế toán hay tính toán số liệu, mà còn là nền tảng để xây dựng chiến lược kinh doanh, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo sự ổn định tài chính. 

Trong bối cảnh này, việc tích hợp hệ thống ERP vào quy trình tài chính không chỉ mang lại sự tiện lợi trong việc quản lý, mà còn mở ra một loạt các lợi ích to lớn, từ việc tăng cường hiệu quả hoạt động đến việc bảo đảm tính bảo mật và toàn vẹn dữ liệu. Hãy cùng Asiasoft đi sâu vào những lợi ích và chiến lược quan trọng này để hiểu rõ hơn về vai trò quản lý tài chính và tích hợp ERP trong môi trường kinh doanh ngày nay.

1. Giới thiệu về quản lý tài chính

Trong bối cảnh năng động của kinh doanh hiện đại, nơi có rất nhiều cơ hội và thách thức, vai trò của quản lý tài chính chưa bao giờ quan trọng hơn thế. Quản lý tài chính đóng vai trò là la bàn hướng dẫn các tổ chức vượt qua mê cung phức tạp của các quyết định tiền tệ, phân bổ nguồn lực, đánh giá rủi ro và lập kế hoạch chiến lược.

Cho dù đó là một tập đoàn đa quốc gia, một công ty khởi nghiệp nhỏ, một cơ quan chính phủ hay một tổ chức phi lợi nhuận, quản lý tài chính hiệu quả sẽ đặt nền tảng cho sự tăng trưởng bền vững, khả năng phục hồi hoạt động và thành công lâu dài.

12 lợi ích của việc tích hợp ERP trong quản lý tài chính

1.1. Định nghĩa quản lý tài chính

Về cốt lõi, quản lý tài chính bao gồm nghệ thuật và khoa học trong việc xử lý hiệu quả các nguồn tài chính của tổ chức. Nó liên quan đến việc lập kế hoạch, mua sắm, phân bổ và sử dụng vốn theo cách tối ưu hóa việc tạo ra giá trị và phù hợp với mục tiêu của tổ chức.

Quản lý tài chính không chỉ giới hạn ở việc ghi sổ kế toán hoặc tính toán số liệu; nó mở rộng đến việc điều phối chiến lược các chiến lược tài chính nhằm thúc đẩy lợi nhuận, sự đổi mới và niềm tin của các bên liên quan.

1.2. Trụ cột của quản lý tài chính

Quản lý tài chính dựa trên một khuôn khổ nhiều mặt bao gồm nhiều trụ cột thiết yếu khác nhau:

 • Lập kế hoạch và phân tích tài chính: Lập kế hoạch tài chính chiến lược tạo tiền đề cho mọi hoạt động tài chính. Các tổ chức xây dựng các mục tiêu tài chính ngắn hạn và dài hạn, tạo ra lộ trình để đạt được chúng. Phân tích chặt chẽ về xu hướng thị trường, động lực của ngành và năng lực nội bộ sẽ cung cấp thông tin cho các kế hoạch này, đảm bảo sự phù hợp với tầm nhìn của tổ chức.
 • Lập ngân sách và phân bổ nguồn lực: Lập ngân sách liên quan đến việc phân bổ nguồn lực tài chính cho các hoạt động, dự án và phòng ban khác nhau. Lập ngân sách hiệu quả đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ thận trọng để tối đa hóa lợi nhuận, kiểm soát chi phí và giảm thiểu lãng phí.
 • Quản lý vốn: Các quyết định về cơ cấu vốn, bao gồm tỷ lệ nợ và vốn chủ sở hữu, đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sự ổn định tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của tổ chức. Đạt được sự cân bằng hợp lý giữa nợ và vốn chủ sở hữu là điều cần thiết để hỗ trợ tăng trưởng trong khi vẫn duy trì sức khỏe tài chính.
 • Ra quyết định đầu tư: Phân bổ vốn cho các cơ hội đầu tư bao gồm việc đánh giá các dự án tiềm năng, đánh giá rủi ro và lợi nhuận của chúng, đồng thời lựa chọn những dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức. Các quyết định đầu tư ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai.
 • Quản lý rủi ro: Sự không chắc chắn và rủi ro là cố hữu trong hoạt động kinh doanh. Quản lý tài chính bao gồm việc xác định, đánh giá và giảm thiểu những rủi ro này để bảo vệ sự thịnh vượng tài chính của tổ chức. Các kỹ thuật như bảo hiểm, phái sinh và đa dạng hóa giúp quản lý rủi ro một cách hiệu quả.
 • Quản lý vốn lưu động: Quản lý tài sản và nợ ngắn hạn là rất quan trọng để duy trì tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. Quản lý vốn lưu động hiệu quả đảm bảo rằng tổ chức có thể đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn mà không làm gián đoạn các hoạt động cốt lõi của mình.
 • Đo lường và báo cáo hiệu suất: Giám sát hiệu suất tài chính thông qua các chỉ số hiệu suất chính (KPI) và tỷ lệ tài chính cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình hoạt động của tổ chức. Báo cáo minh bạch cho các bên liên quan giúp nâng cao độ tin cậy, trách nhiệm giải trình và đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Tuân thủ và quy định tài chính: Việc tuân thủ các khuôn khổ pháp lý và quy định là điều tối quan trọng trong quản lý tài chính. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm khắc và thiệt hại về danh tiếng. Các tổ chức phải luôn cập nhật các quy định đang phát triển và đảm bảo luôn tuân thủ.

2. Lợi ích của việc tích hợp ERP trong quản lý tài chính

12 lợi ích của việc tích hợp ERP trong quản lý tài chính

Các quy trình thủ công truyền thống và các hệ thống phần mềm khác nhau có thể dẫn đến sự thiếu hiệu quả, sai sót và bỏ lỡ cơ hội.

Giải pháp cho thách thức này nằm ở việc tích hợp các hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), một công nghệ biến đổi giúp hợp lý hóa quy trình công việc tài chính và thúc đẩy các tổ chức hướng tới hiệu quả hoạt động, độ chính xác và ra quyết định chiến lược cao hơn.

Việc tích hợp hệ thống ERP vào quy trình tài chính mang lại rất nhiều lợi ích, tác động đáng kể đến lợi nhuận của tổ chức và khả năng phát triển của tổ chức trong thị trường cạnh tranh.

Ở đây, chúng tôi đi sâu vào những lợi ích nhiều mặt của việc áp dụng ERP để quản lý tài chính:

2.1. Khả năng hiển thị nâng cao và thông tin chi tiết theo thời gian thực

Trong thời kỳ tiền ERP, dữ liệu tài chính thường nằm trong các hệ thống, bảng tính hoặc hồ sơ giấy bị ngắt kết nối, dẫn đến thông tin bị rời rạc và cản trở việc ra quyết định. Hệ thống ERP hợp nhất dữ liệu tài chính từ nhiều phòng ban khác nhau thành một cơ sở dữ liệu thống nhất, cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về tình hình tài chính của tổ chức.

Quan điểm toàn diện này trao quyền cho những người ra quyết định đưa ra những lựa chọn sáng suốt dựa trên những hiểu biết chính xác, cập nhật, thúc đẩy sự linh hoạt trong việc ứng phó với những thay đổi của thị trường và các cơ hội chiến lược.

2.2. Tự động hóa các quy trình tài chính thông thường

Việc nhập dữ liệu thủ công và các công việc tài chính lặp đi lặp lại không chỉ tốn thời gian mà còn dễ mắc sai sót. Tích hợp ERP tự động hóa các quy trình thường ngày này, bao gồm xử lý hóa đơn, theo dõi chi phí, quản lý bảng lương, v.v.

Bằng cách giảm sự phụ thuộc vào sự can thiệp thủ công, các tổ chức giảm thiểu rủi ro do lỗi của con người, cải thiện độ chính xác của dữ liệu và giải phóng nguồn nhân lực có giá trị để tập trung vào các hoạt động chiến lược hơn.

2.3. Lập kế hoạch và dự báo tài chính

Lập kế hoạch và dự báo tài chính là những thành phần quan trọng của chiến lược kinh doanh hiệu quả. Hệ thống ERP cung cấp các công cụ để tạo ra các mô hình tài chính chính xác, dự đoán dòng doanh thu trong tương lai và đánh giá tác động tiềm tàng của các tình huống khác nhau.

Khả năng này cho phép các tổ chức đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, phân bổ nguồn lực hiệu quả và điều chỉnh chiến lược để đáp ứng với sự thay đổi của động lực thị trường.

2.4. Quản lý dòng tiền hiệu quả

Duy trì dòng tiền lành mạnh là điều tối quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Hệ thống ERP cho phép các tổ chức giám sát dòng tiền theo thời gian thực bằng cách tích hợp dữ liệu từ doanh thu, chi phí, tài khoản phải thu và tài khoản phải trả. Quan điểm toàn diện này giúp các tổ chức tối ưu hóa vốn lưu động, quản lý thanh khoản và chủ động giải quyết các thách thức về dòng tiền.

2.5. Báo cáo tài chính chính xác và tuân thủ

Báo cáo tài chính là một yêu cầu pháp lý và tổ chức đòi hỏi sự chính xác và minh bạch. Hệ thống ERP tạo ra các báo cáo tài chính được chuẩn hóa, đảm bảo tính nhất quán và chính xác.

Hơn nữa, các hệ thống này có thể tự động hóa việc kiểm tra tuân thủ, giảm nguy cơ sai sót và không tuân thủ quy định. Mức độ chính xác này nâng cao uy tín của tổ chức và tạo dựng niềm tin giữa các bên liên quan.

2.6. Xử lý Kiểm Toán hiệu quả thông qua tích hợp ERP

12 lợi ích của việc tích hợp ERP trong quản lý tài chính

Kiểm toán là một phần không thể thiếu trong quản trị tài chính, nhưng chúng có thể tốn thời gian và gây gián đoạn. Với việc tích hợp ERP, các tổ chức có thể hợp lý hóa quy trình kiểm toán bằng cách cung cấp cho kiểm toán viên quyền truy cập trực tiếp vào dữ liệu tài chính chính xác. Tính minh bạch này giúp đẩy nhanh quá trình kiểm tra, giảm thiểu sự gián đoạn trong hoạt động hàng ngày và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn kiểm toán.

2.7. Quản lý nhà cung cấp và khách hàng nâng cao

Hệ thống ERP tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhà cung cấp và khách hàng bằng cách tập trung thông tin liên quan đến tài khoản phải trả và tài khoản phải thu. Kho lưu trữ trung tâm này cải thiện giao tiếp với các nhà cung cấp, hợp lý hóa quy trình mua sắm và nâng cao khả năng đàm phán.

Tương tự, dữ liệu khách hàng toàn diện hỗ trợ việc xây dựng mối quan hệ bền chặt hơn và điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

2.8. Quản lý thuế đơn giản

Tuân thủ thuế là một khía cạnh phức tạp và đang phát triển của quản lý tài chính. Hệ thống ERP tích hợp các quy tắc và quy định về thuế, tự động tính toán thuế và tạo báo cáo thuế chính xác. Điều này giúp đơn giản hóa việc quản lý thuế, giảm nguy cơ sai sót và đảm bảo các tổ chức đáp ứng nghĩa vụ thuế đúng hạn.

2.9. Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Hệ thống ERP chuyển đổi dữ liệu tài chính thành những hiểu biết sâu sắc có thể hành động. Thông qua các công cụ báo cáo và phân tích nâng cao, các tổ chức có thể trực quan hóa xu hướng, xác định mô hình và khám phá các cơ hội tiết kiệm chi phí và nâng cao doanh thu. Những hiểu biết sâu sắc này trao quyền cho những người ra quyết định đưa ra những lựa chọn sáng suốt phù hợp với các mục tiêu chiến lược.

2.10. Khả năng mở rộng và hỗ trợ tăng trưởng

Khi các tổ chức mở rộng, quy trình tài chính của họ có thể trở nên phức tạp hơn. Hệ thống ERP được thiết kế để mở rộng quy mô phù hợp với tổ chức, đáp ứng khối lượng giao dịch tăng lên, người dùng bổ sung và ngành nghề kinh doanh mở rộng.

Khả năng mở rộng này đảm bảo rằng các quy trình tài chính vẫn hiệu quả và hiệu quả, hỗ trợ tăng trưởng mà không gây ra tắc nghẽn trong hoạt động.

2.11. Tăng cường bảo mật và toàn vẹn dữ liệu

Bảo mật dữ liệu là điều tối quan trọng trong thời đại kỹ thuật số, đặc biệt là khi xử lý thông tin tài chính nhạy cảm. Hệ thống ERP cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ như xác thực người dùng, mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Điều này bảo vệ dữ liệu tài chính khỏi bị truy cập trái phép, đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của nó.

2.12. Tích hợp với hệ thống của bên thứ ba

Các tổ chức hiện đại thường dựa vào một bộ ứng dụng phần mềm để quản lý các khía cạnh khác nhau trong hoạt động của họ. Hệ thống ERP cung cấp khả năng tích hợp cho phép liên lạc liền mạch với các hệ thống của bên thứ ba, chẳng hạn như ngân hàng, cổng thanh toán và nền tảng thương mại điện tử.

Việc tích hợp này giúp loại bỏ các kho dữ liệu và giảm việc truyền dữ liệu thủ công, cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể.

3. Bảo mật và toàn vẹn dữ liệu trong tài chính dựa trên ERP

Bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu là những cân nhắc tối quan trọng khi nói đến các quy trình định hướng tài chính trong hệ thống ERP (Lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp). Dữ liệu tài chính rất nhạy cảm và quan trọng đối với hoạt động của tổ chức, vì vậy việc đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn sàng của nó là điều cần thiết.

Dưới đây là các chiến lược chính để duy trì tính bảo mật và tính toàn vẹn dữ liệu trong lĩnh vực tài chính dựa trên ERP:

Kiểm soát truy cập và ủy quyền:

 • Triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) để đảm bảo rằng người dùng chỉ có quyền truy cập vào thông tin liên quan đến vai trò của họ.
 • Chỉ định quyền người dùng phù hợp để hạn chế các hành động như nhập, sửa đổi và phê duyệt dữ liệu dựa trên trách nhiệm công việc.

Mã hóa dữ liệu:

 • Sử dụng mã hóa cho dữ liệu cả trong quá trình truyền (khi được truyền giữa các hệ thống hoặc người dùng) và ở trạng thái lưu trữ (khi được lưu trữ trên máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu).

Xác thực an toàn:

 • Triển khai các cơ chế xác thực mạnh mẽ, chẳng hạn như xác thực đa yếu tố (MFA), để xác minh danh tính của người dùng trước khi cấp quyền truy cập vào dữ liệu tài chính.

Kiểm tra và đánh giá an ninh thường xuyên:

 • Tiến hành kiểm tra bảo mật thường xuyên và đánh giá lỗ hổng để xác định và giải quyết các điểm yếu tiềm ẩn trong hệ thống ERP.

Quản lý bản vá:

 • Luôn cập nhật hệ thống ERP và phần mềm liên quan với các bản vá bảo mật mới nhất để ngăn chặn việc khai thác các lỗ hổng đã biết.
12 lợi ích của việc tích hợp ERP trong quản lý tài chính

Phân đoạn mạng:

 • Phân đoạn mạng để cách ly hệ thống ERP khỏi các hệ thống khác và hạn chế bề mặt tấn công tiềm ẩn.

Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập:

 • Triển khai hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập (IDPS) để giám sát lưu lượng mạng và phát hiện các hoạt động trái phép hoặc cố gắng xâm phạm dữ liệu.

Sao lưu và phục hồi dữ liệu:

 • Thường xuyên sao lưu dữ liệu tài chính đến các vị trí an toàn và kiểm tra quy trình khôi phục để đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng có thể được phục hồi trong trường hợp mất dữ liệu hoặc vi phạm bảo mật.

Đường mòn kiểm tra và ghi nhật ký:

 • Cho phép theo dõi kiểm tra chi tiết và ghi nhật ký trong hệ thống ERP để theo dõi ai đã truy cập dữ liệu nào và khi nào. Điều này có thể hỗ trợ phân tích pháp y và trách nhiệm giải trình.

Xác thực và vệ sinh dữ liệu:

 • Triển khai các kỹ thuật xác thực đầu vào và vệ sinh dữ liệu nghiêm ngặt để ngăn chặn việc tiêm SQL và các hình thức tấn công thao túng dữ liệu khác.

Kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu:

 • Triển khai các cơ chế để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu tài chính, chẳng hạn như tổng kiểm tra, băm và chữ ký số.

Thay đổi cách quản lý:

 • Thực hiện quy trình quản lý thay đổi để kiểm soát và theo dõi các sửa đổi đối với hệ thống ERP và cấu hình của nó, giảm nguy cơ thay đổi trái phép.

Kế hoạch ứng phó sự cố:

 • Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố trong đó nêu rõ các bước cần thực hiện trong trường hợp vi phạm bảo mật hoặc xâm phạm dữ liệu. Kế hoạch này nên bao gồm các giao thức liên lạc và các bước để ngăn chặn và phục hồi.

Phần kết luận

Trong tình hình kinh doanh ngày nay, vai trò của quản lý tài chính không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là một yếu tố quyết định cho sự thành công của mọi tổ chức. Quản lý tài chính không chỉ đơn thuần là việc ghi sổ kế toán và tính toán số liệu, mà còn là việc điều hòa chiến lược tài chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận, tạo ra sự đổi mới và xây dựng niềm tin từ các bên liên quan.

Trong bối cảnh này, việc tích hợp hệ thống ERP vào quy trình tài chính là một bước quan trọng nhằm nâng cao hiệu suất, chính xác và tính toàn vẹn dữ liệu. Tích hợp ERP mang lại nhiều lợi ích đáng kể, từ việc hiển thị thông tin chi tiết và thời gian thực đến tự động hóa các quy trình tài chính thường ngày, cải thiện kế hoạch và dự báo tài chính, quản lý dòng tiền, bảo mật dữ liệu, đến việc tăng cường khả năng mở rộng và hỗ trợ tăng trưởng cho tổ chức.

Tích hợp ERP không chỉ giúp tăng cường hiệu suất và tính linh hoạt của tổ chức mà còn là một bước đi quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và toàn vẹn cho dữ liệu tài chính, từ đó tạo ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững và thành công lâu dài của mọi tổ chức.

 

Tin Tức Khác

24 May, 2024

Vai trò của quản lý quan hệ khách hàng trong ngành ô tô

Ngành công nghiệp ô tô, một phần không thể…

22 May, 2024

Tăng hiệu quả sản xuất với ​​ERP trong lĩnh vực thiết bị máy công nghiệp

Trong thế giới sản xuất ngày nay, hiệu suất…

20 May, 2024

Tìm hiểu hệ thống ERP cho thiết bị máy móc công nghiệp

Ngành thiết bị máy móc công nghiệp đóng vai…

16 May, 2024

8 bước lập kế hoạch dự án cho doanh nghiệp

Trong môi trường làm việc ngày nay, việc quản…

15 May, 2024

Những thách thức triển khai phần mềm ERP cho doanh nghiệp

Việc triển khai phần mềm ERP trong quản lý…

14 May, 2024

Vai trò của ERP trong quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực hiệu quả là yếu…

13 May, 2024

Vai trò của hệ thống ERP trong quản lý chuỗi cung ứng

Trong môi trường kinh doanh ngày nay, quản lý…

10 May, 2024

Ưu điểm, nhược điểm của hệ thống ERP trong doanh nghiệp

Tất cả chúng ta đều biết rằng quản lý…

09 May, 2024

Lợi ích của quản lý đơn hàng đa kênh tới doanh nghiệp 

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc quản…