Hà Nội: 1900 636 585

TP Hồ Chí Minh: 1900 63 66 89

Đà Nẵng: 023 6222 9308

17 August, 2023

Phân hệ ERP: Những chức năng cơ bản doanh nghiệp cần biết

Một phần mềm ERP sẽ bao gồm nhiều phân hệ với các chức năng khác nhau, đảm nhiệm một vai trò riêng biệt trong quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp. Tùy vào quy mô & nhu cầu sử dụng của mỗi công ty thì các tính năng của từng phân hệ ERP cũng sẽ khác nhau. Cùng AsiaSoft tìm hiểu ngay 4 phân hệ ERP cơ bản được tích hợp bên trong phần mềm ERP qua bài viết bên dưới nhé.

ERP là gì? ERP là một hệ thống thông tin quản lý tích hợp và quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp, hiểu một cách đơn giản, nó là một hệ thống thông tin quản lý quản lý toàn diện ba luồng chính của doanh nghiệp: Hậu cần, dòng vốn và dòng thông tin. Các phân hệ chức năng của nó khác với các phân hệ MRP hay MRPII trước đây, không chỉ dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp sản xuất mà còn có thể nhập vào hệ thống ERP để quản lý và hoạch định nguồn lực ở nhiều loại hình doanh nghiệp khác như doanh nghiệp không. Ở đây chúng tôi vẫn sẽ lấy một doanh nghiệp sản xuất điển hình làm ví dụ để giới thiệu các phân hệ chức năng của ERP.

Trong một doanh nghiệp, quản lý chung chủ yếu bao gồm ba khía cạnh: 

 • Kiểm soát sản xuất: Lập kế hoạch, sản xuất,… 
 • Quản lý hậu cần: Phân phối, thu mua, quản lý hàng tồn kho,…
 • Quản lý tài chính: Kế toán, quản lý tài chính,… 

Bản thân ba hệ thống này là các cơ quan tích hợp, chúng có giao diện tương ứng với nhau và có thể được tích hợp tốt để quản lý doanh nghiệp. Ngoài ra, cần đặc biệt nhắc đến việc các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến công tác quản lý nhân sự, ngày càng có nhiều nhà sản xuất ERP đưa công tác quản lý nhân sự vào một phần quan trọng của hệ thống ERP.

1. Phân hệ quản lý tài chính

Trong một doanh nghiệp, việc quản lý tài chính rõ ràng và khác biệt là vô cùng quan trọng. Do đó, quản lý tài chính là một phần không thể thiếu trong toàn bộ giải pháp ERP. Phân hệ tài chính trong ERP khác với phần mềm tài chính chung, là một phần của hệ thống ERP, nó có giao diện tương ứng với các phân hệ khác của hệ thống và có thể tích hợp với nhau, ví dụ như có thể tự động đưa thông tin đầu vào theo sản xuất các hoạt động và hoạt động mua sắm. 

Moldule tài chính tạo một chức năng chung và báo cáo kế toán, hủy bỏ quy trình nhập chứng từ rườm rà và gần như thay thế hoàn toàn các thao tác thủ công truyền thống trước đây. 

1.1. Phân hệ tổng hợp

Phân hệ ERP: Những chức năng cơ bản doanh nghiệp cần biết

Chức năng của nó là xử lý đầu vào và đăng ký chứng từ kế toán, nhật ký đầu ra, tài khoản phụ và sổ cái tổng hợp, đồng thời chuẩn bị các báo cáo kế toán chính. Nó là cốt lõi của toàn bộ kế toán, kế toán phải thu, phải trả, kế toán tài sản cố định, quản lý tiền mặt, kế toán tiền lương, hệ thống đa tiền tệ và các phân hệ khác đều lấy nó làm trung tâm để truyền thông tin cho nhau.

1.2. Phân hệ công nợ phải thu

Nó đề cập đến khoản nợ khách hàng bình thường phải thu của doanh nghiệp do tín dụng hàng hóa. Nó bao gồm các chức năng như quản lý hóa đơn, quản lý khách hàng, quản lý thanh toán và phân tích lão hóa. Nó được liên kết với các đơn đặt hàng của khách hàng và doanh nghiệp xử lý hóa đơn, đồng thời tự động tạo chứng từ kế toán cho các sự kiện khác nhau và nhập chúng vào sổ cái chung.

1.3. Phân hệ kế toán phải trả

Các khoản phải trả trong kế toán đề cập đến các khoản phải trả khi mua hàng,…, bao gồm quản lý hóa đơn, quản lý nhà cung cấp, quản lý séc và phân tích lão hóa. Nó có thể được tích hợp hoàn toàn với moldule mua hàng và moldule hàng tồn kho để thay thế thao tác thủ công tẻ nhạt trước đây.

1.4. Phân hệ quản lý tiền mặt

Nó chủ yếu là kiểm soát dòng tiền vào và dòng tiền ra và kế toán tiền mặt nhỏ và tiền gửi ngân hàng. Nó bao gồm việc quản lý tiền xu, tiền giấy, séc, lệnh chuyển tiền và tiền gửi ngân hàng. Trong ERP, các chức năng liên quan đến tiền mặt như duy trì hóa đơn, in hóa đơn, duy trì thanh toán, in danh sách ngân hàng, yêu cầu thanh toán, yêu cầu ngân hàng và yêu cầu kiểm tra đều được cung cấp. Ngoài ra còn được tích hợp các phân hệ như công nợ phải thu, phải trả, sổ cái để tự động tạo chứng từ và ghi vào sổ cái.

1.5. Phân hệ kế toán tài sản cố định 

Phân hệ ERP: Những chức năng cơ bản doanh nghiệp cần biết

Đó là hoàn thành việc tính tăng, giảm TSCĐ và trích lập, phân bổ các quỹ liên quan đến khấu hao. Nó có thể giúp các nhà quản lý hiểu được hiện trạng của tài sản cố định, quản lý tài sản thông qua các phương pháp khác nhau được cung cấp bởi moldule này và thực hiện các xử lý kế toán tương ứng. Các chức năng cụ thể của nó bao gồm: Đăng ký thẻ TSCĐ và tài khoản phụ, tính khấu hao, lập báo cáo, tự động lập chứng từ kết chuyển và chuyển vào sổ cái. Nó được tích hợp với các moldule Tài khoản phải trả, Chi phí và Sổ cái chung.

1.6. Phân hệ đa tiền tệ

Điều này là để thích ứng với hoạt động quốc tế của các doanh nghiệp ngày nay và các yêu cầu ngày càng tăng đối với hoạt động kinh doanh thanh toán ngoại tệ. Hệ thống đa tiền tệ thể hiện và giải quyết các chức năng khác nhau của toàn bộ hệ thống tài chính của doanh nghiệp bằng nhiều hệ thống tiền tệ khác nhau và đơn đặt hàng của khách hàng, quản lý hàng tồn kho và quản lý mua sắm cũng có thể sử dụng hệ thống đa tiền tệ để quản lý giao dịch. Hệ thống đa tiền tệ và mỗi phân hệ của: Tài khoản phải thu, Tài khoản phải trả, Tổng hợp, Đơn đặt hàng của khách hàng, Mua hàng và các moldule khác có giao diện, có thể tự động tạo dữ liệu cần thiết.

1.7. Kế toán

Kế toán chủ yếu là ghi chép, tính toán, phản ánh và phân tích quá trình biến động và kết quả của các quỹ trong hoạt động kinh tế của doanh nghiệp. Nó bao gồm sổ cái chung, các khoản phải thu, các khoản phải trả, tiền mặt, tài sản cố định, hệ thống đa tiền tệ và các bộ phận khác.

1.8. Phân hệ quản lý chi phí

Nó sẽ tính toán các chi phí khác nhau của sản phẩm dựa trên cấu trúc sản phẩm, trung tâm làm việc, quy trình, mua sắm và các thông tin khác để phân tích và lập kế hoạch chi phí. Bạn cũng có thể duy trì chi phí theo vị trí bằng phương pháp chi phí tiêu chuẩn hoặc trung bình.

1.9. Quản lý tài chính

Chức năng quản lý tài chính chủ yếu dựa trên số liệu kế toán, sau đó được phân tích để tiến hành các hoạt động dự báo, quản lý và kiểm soát tương ứng. Nó tập trung vào lập kế hoạch tài chính, kiểm soát, phân tích và dự báo:

 • Kế hoạch tài chính: Lập kế hoạch tài chính và ngân sách cho kỳ tiếp theo dựa trên phân tích tài chính kỳ trước.
 • Phân tích tài chính: Cung cấp các chức năng truy vấn và hiển thị đồ họa dữ liệu phương sai do người dùng xác định để đánh giá hiệu suất tài chính, phân tích tài khoản,…
 • Ra quyết định về tài chính: phần cốt lõi của quản lý tài chính, nội dung trọng tâm là ra quyết định về quỹ, bao gồm huy động vốn, đầu tư và quản lý quỹ.

2. Phân hệ quản lý điều hành sản xuất

Phần này là cốt lõi của hệ thống ERP, kết hợp hữu cơ toàn bộ quy trình sản xuất của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm hàng tồn kho một cách hiệu quả và nâng cao hiệu quả. Đồng thời, việc kết nối tự động các quy trình sản xuất phân tán ban đầu khác nhau cũng cho phép quy trình sản xuất được thực hiện một cách mạch lạc mà không bị gián đoạn sản xuất và chậm trễ trong thời gian giao hàng sản xuất.

Quản lý kiểm soát sản xuất là một phương pháp quản lý và sản xuất tiên tiến theo định hướng kế hoạch. Trước hết, doanh nghiệp xác định kế hoạch sản xuất tổng thể của mình, sau đó sau khi chia nhỏ hệ thống theo từng lớp, nó được phân phối cho các bộ phận khác nhau để thực hiện.

2.1. Kế hoạch sản xuất tổng thể

Kế hoạch sản xuất tổng thể sắp xếp chủng loại và số lượng sản phẩm sẽ cung cấp trong mỗi chu kỳ trong tương lai theo đầu vào của kế hoạch sản xuất, dự báo và đơn đặt hàng của khách hàng. Nó chuyển kế hoạch sản xuất thành kế hoạch sản phẩm. Sau khi cân đối giữa nhu cầu nguyên vật liệu và khả năng, nó sắp xếp chính xác về thời gian và số lượng. Tiếp đó là sự sắp xếp tổng thể các hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian và là một kế hoạch ổn định, được tạo ra bởi kế hoạch sản xuất, đơn đặt hàng thực tế và dự báo thu được từ phân tích doanh số bán hàng lịch sử.

2.2. Lập kế hoạch yêu cầu vật liệu

Phân hệ ERP: Những chức năng cơ bản doanh nghiệp cần biết

Sau khi kế hoạch sản xuất tổng thể xác định có bao nhiêu sản phẩm cuối cùng sẽ sản xuất, theo hóa đơn nguyên vật liệu, số lượng sản phẩm được sản xuất bởi toàn bộ doanh nghiệp được chuyển đổi thành số lượng bộ phận được sản xuất và so sánh với hàng tồn kho hiện có, nó có thể thu được số lượng cần xử lý, số lượng cuối cùng cần mua là bao nhiêu. Đây là kế hoạch mà cả một tập thể cần thực hiện và tuân theo.

2.3. Kế hoạch nhu cầu công suất

Đó là một kế hoạch làm việc chi tiết được tạo ra bằng cách cân đối tổng khối lượng công việc của tất cả các trung tâm làm việc với công suất của trung tâm làm việc sau khi có được kế hoạch yêu cầu nguyên liệu sơ bộ, để xác định xem kế hoạch yêu cầu nguyên liệu được tạo ra có khả thi hay không xét về kế hoạch nhu cầu năng lực sản xuất của doanh nghiệp. Lập kế hoạch yêu cầu năng lực là một kế hoạch ứng dụng thực tế hiện tại, ngắn hạn.

2.4. Kiểm soát tiến trình công việc 

Đây là một kế hoạch công việc động, thay đổi theo thời gian, đó là phân công công việc cho các phân xưởng cụ thể, sau đó thực hiện sắp xếp công việc, quản lý công việc và giám sát công việc.

2.5. Tiêu chuẩn và chất lượng sản xuất

Rất nhiều thông tin sản xuất cơ bản cần thiết trong việc lập kế hoạch và những thông tin cơ bản này là các tiêu chuẩn sản xuất, bao gồm: Các bộ phận, cấu trúc sản phẩm, quy trình và trung tâm làm việc, được xác định trong máy tính bằng các mã duy nhất.

 • Mã bộ phận: Quản lý tài nguyên, vật liệu, cung cấp cho mỗi vật liệu một mã nhận dạng duy nhất.
 • Bill of Materials: Một tài liệu kỹ thuật xác định cấu trúc sản phẩm, được sử dụng để chuẩn bị các kế hoạch khác nhau.
 • Quy trình: Mô tả các công đoạn chế biến và trình tự thao tác để sản xuất, lắp ráp một sản phẩm. Nó bao gồm trình tự các quy trình xử lý, chỉ ra thiết bị xử lý cho từng quy trình và số giờ làm việc và mức lương định mức cần thiết.
 • Trung tâm làm việc: Bao gồm thiết bị và lao động sử dụng các quy trình giống nhau hoặc tương tự nhau, và là đơn vị cơ bản tham gia lập kế hoạch sản xuất, khả năng kế toán và tính toán chi phí.
Phân hệ ERP: Những chức năng cơ bản doanh nghiệp cần biết

Bên cạnh đó thì chức năng của phân hệ quản lý chất lượng trong ERP là đảm bảo rằng các quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng và quản lý chất lượng đều được thực hiện một cách hiệu quả và tuân theo các tiêu chuẩn và yêu cầu chất lượng quốc tế. Dưới đây là một số chức năng chính của phân hệ quản lý chất lượng trong ERP:

 • Quản lý tiêu chuẩn chất lượng: Phân hệ QMS trong ERP cho phép doanh nghiệp xác định và duy trì các tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này bao gồm cả việc tạo, cập nhật và quản lý tài liệu liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng.
 • Kiểm soát quy trình sản xuất: QMS trong ERP giúp doanh nghiệp kiểm soát quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Việc này bao gồm việc thiết lập các quy trình, theo dõi tiến độ sản xuất, và đảm bảo rằng các quy trình này đáp ứng các yêu cầu chất lượng.
 • Kiểm tra chất lượng và kiểm tra định kỳ: Phân hệ QMS cho phép doanh nghiệp thực hiện các hoạt động kiểm tra chất lượng và kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng được đề ra. Thông qua việc lưu trữ dữ liệu kiểm tra và kết quả kiểm tra, doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi hiệu suất chất lượng của sản phẩm và dịch vụ.
 • Quản lý sự cố và hành động khắc phục: QMS trong ERP hỗ trợ quản lý và giải quyết sự cố liên quan đến chất lượng. Khi phát hiện sự cố, hệ thống có thể tự động tạo hành động khắc phục, ghi nhận quá trình giải quyết sự cố, và theo dõi kết quả.
 • Quản lý thông tin về nhà cung cấp: QMS trong ERP cho phép theo dõi và quản lý thông tin về các nhà cung cấp, đảm bảo rằng họ cũng tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu khác.
 • Phân tích và cải tiến chất lượng: Phân hệ này cung cấp khả năng phân tích dữ liệu liên quan đến chất lượng, giúp doanh nghiệp nhận biết xu hướng, điểm yếu và cơ hội cải tiến. Điều này có thể giúp tăng cường quá trình sản xuất và quản lý chất lượng theo thời gian.

3. Quản lý hậu cần

3.1. Quản lý phân phối

Quản lý bán hàng bắt đầu từ kế hoạch bán sản phẩm, quản lý và đếm các thông tin khác nhau về sản phẩm, khu vực và khách hàng, đồng thời có thể phân tích toàn diện về khối lượng bán hàng, số lượng, lợi nhuận, dịch vụ khách hàng và hiệu suất.

3.2. Quản lý thông tin khách hàng

Phân hệ quản lý thông tin khách hàng có thể thiết lập tệp thông tin khách hàng, phân loại và quản lý tệp đó. Sau đó cung cấp dịch vụ khách hàng mục tiêu để giữ chân khách hàng cũ và giành được khách hàng mới với hiệu quả cao nhất. Ở đây, điều cần đặc biệt nhắc đến là phần mềm CRM mới xuất hiện, tức là quản lý quan hệ khách hàng… Sự kết hợp giữa ERP và nó sẽ làm tăng lợi ích của doanh nghiệp lên rất nhiều.

3.3.  Quản lý đơn hàng

Đơn đặt hàng là lối vào của ERP, và tất cả các kế hoạch sản xuất được ban hành và lên lịch theo nó. Việc quản lý các đơn đặt hàng chạy xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất sản phẩm. nó bao gồm:

 • Đánh giá tín dụng mua sắm của khách hàng: Xếp hạng tín dụng của khách hàng để xem xét các giao dịch đặt hàng.
 • Truy vấn hàng tồn kho sản phẩm: Quyết định có trì hoãn giao hàng, giao hàng theo đợt hay giao hàng với sản phẩm thay thế,…
 • Báo giá sản phẩm: Dành cho khách hàng làm báo giá cho từng sản phẩm.
 • Nhập đơn hàng, thay đổi và theo dõi: Sau khi nhập đơn hàng, sửa đổi các thay đổi, theo dõi và phân tích đơn hàng.
 • Xác nhận ngày giao hàng điện tử và xử lý giao hàng: Xác định ngày giao hàng và sắp xếp giao hàng.

3.4. Thống kê và phân tích doanh số

Lúc này, hệ thống thống kê dựa trên nhiều chỉ số khác nhau dựa trên việc hoàn thành đơn bán hàng như thống kê phân loại khách hàng, thống kê phân loại đại lý bán hàng,…, sau đó đánh giá hiệu quả bán hàng thực tế của doanh nghiệp (KPI) dựa trên các kết quả thống kê này:

 • Thống kê doanh số: Theo hình thức bán hàng, sản phẩm, đại lý, khu vực, nhân viên bán hàng, số lượng và số lượng tương ứng.
 • Phân tích doanh số: Bao gồm mục tiêu so sánh, so sánh cùng kỳ và phân tích phân phối đơn đặt hàng, để thực hiện phân tích tương ứng từ các khía cạnh số lượng, số lượng, lợi nhuận và hiệu suất.
 • Dịch vụ khách hàng: Hồ sơ khiếu nại của khách hàng, phân tích nguyên nhân.

3.5. Kiểm soát hàng tồn kho

Nó được sử dụng để kiểm soát số lượng nguyên vật liệu dự trữ nhằm đảm bảo hậu cần ổn định hỗ trợ sản xuất bình thường nhưng giảm thiểu việc chiếm dụng vốn. Đây là một hệ thống kiểm soát hàng tồn kho có liên quan, năng động và thực sự. Nó có thể kết hợp và đáp ứng nhu cầu của các bộ phận liên quan, tự động điều chỉnh hàng tồn kho theo thời gian và phản ánh chính xác hiện trạng của hàng tồn kho. Các chức năng của hệ thống này lần lượt bao gồm:

 • Lập kho toàn bộ nguyên vật liệu, quyết định thời điểm đặt mua, làm cơ sở để bàn giao cho bộ phận thu mua và bộ phận sản xuất lập kế hoạch sản xuất.
 • Sau khi nhận được các vật liệu đã đặt hàng, chúng sẽ được đưa vào kho sau khi kiểm tra chất lượng, và các sản phẩm được sản xuất cũng sẽ được đưa vào kho sau khi kiểm tra.
 • Xử lý nghiệp vụ gửi, nhận tài liệu hàng ngày.

3.6. Quản lý đặt hàng với nhà cung cấp

Phân hệ ERP: Những chức năng cơ bản doanh nghiệp cần biết

Xác định số lượng đặt hàng hợp lý, nhà cung cấp xuất sắc và duy trì dự trữ bảo mật tốt nhất. Nó có thể cung cấp thông tin đặt hàng và chấp nhận bất cứ lúc nào, theo dõi và đôn đốc các vật liệu được mua hoặc thuê ngoài để đảm bảo hàng hóa đến kịp thời. Xây dựng hồ sơ nhà cung cấp và điều chỉnh chi phí hàng tồn kho với thông tin chi phí cập nhật. Đặc biệt:

 • Truy vấn thông tin nhà cung cấp: Truy vấn khả năng, uy tín của nhà cung cấp,…
 • Xúc tiến: Theo dõi các tài liệu đã mua hoặc thuê ngoài.
 • Thống kê mua hàng và hợp đồng phụ: Thống kê, tạo tệp, tính toán chi phí.
 • Phân tích giá: Phân tích giá nguyên vật liệu, điều chỉnh chi phí hàng tồn kho.

3.7. Quản lý theo dõi hàng loạt

Nhiều ngành công nghiệp yêu cầu theo dõi và quản lý các lô sản phẩm trong quá trình lưu thông nguyên liệu, một khi sản phẩm có vấn đề về chất lượng, nó có thể được truy tìm thông qua lô sản phẩm. Bằng cách này, chúng ta có thể biết rõ ràng nguyên liệu thô nào, bộ phận nào hoặc quy trình nào có vấn đề. Tại thời điểm này, các sản phẩm có cùng một vấn đề được kiểm dịch.

4. Phân hệ quản lý nhân sự

Các hệ thống ERP trước đây về cơ bản tập trung vào quy trình sản xuất và bán hàng (chuỗi cung ứng). Do đó, các nguồn lực liên quan đến nguồn lực sản xuất đã được quản lý như nguồn lực cốt lõi của doanh nghiệp trong một thời gian dài. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nguồn nhân lực bên trong doanh nghiệp đã bắt đầu được doanh nghiệp quan tâm ngày càng nhiều hơn và được coi là nguồn lực cơ bản của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, quản lý nguồn nhân lực, với tư cách là một moldule độc lập, được thêm vào hệ thống ERP và cùng với hệ thống tài chính và sản xuất trong ERP, nó tạo thành một hệ thống nguồn lực doanh nghiệp tích hợp cao và hiệu quả. Về cơ bản, nó khác với quản lý nhân sự theo cách truyền thống.

4.1. Hỗ trợ ra quyết định hoạch định nguồn nhân lực

 • Đối với các kế hoạch khác nhau được biên soạn bởi nhân sự doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức, so sánh mô phỏng và phân tích hoạt động được thực hiện, bổ sung bằng cách đánh giá đồ họa trực quan, để hỗ trợ các nhà quản lý đưa ra quyết định cuối cùng.
 • Xây dựng mô hình công việc, bao gồm yêu cầu công việc, lộ trình thăng tiến, kế hoạch đào tạo… Căn cứ vào trình độ và điều kiện của nhân viên đảm nhiệm vị trí đó, hệ thống sẽ đề xuất hàng loạt gợi ý đào tạo cho nhân viên sau khi cơ cấu lại tổ chức hoặc vị trí được thay đổi, hệ thống sẽ đề xuất hàng loạt vị trí Thay đổi hoặc đề xuất thăng chức.
 • Phân tích chi phí nhân sự có thể phân tích và dự đoán chi phí nhân sự trong quá khứ, hiện tại và tương lai, đồng thời cung cấp cơ sở cho phân tích chi phí doanh nghiệp thông qua môi trường tích hợp ERP.

4.2. Quản lý tuyển dụng

Phân hệ ERP: Những chức năng cơ bản doanh nghiệp cần biết

Nhân tài là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp. Chỉ những tài năng xuất sắc mới có thể đảm bảo khả năng cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Hệ thống tuyển dụng thường cung cấp hỗ trợ từ các khía cạnh sau:

 • Quản lý quy trình tuyển dụng, tối ưu hóa quy trình tuyển dụng, giảm tải công việc kinh doanh;
 • Quản lý chi phí tuyển dụng một cách khoa học, từ đó giảm chi phí tuyển dụng;
 • Cung cấp thông tin bổ trợ cho việc lựa chọn vị trí tuyển dụng nhân sự, giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả nguồn nhân tài.

4.3. Kế toán tiền lương

 • Theo cơ cấu tiền lương và quy trình xử lý khác nhau giữa các khu vực, giữa các bộ phận, giữa các loại của công ty, xây dựng các phương pháp kế toán tiền lương phù hợp.
 • Nó được tích hợp trực tiếp với quản lý thời gian, có thể được cập nhật kịp thời và tính lương của nhân viên là động.
 • Chức năng tính toán trở lại. Thông qua việc tích hợp với các phân hệ khác, cơ cấu lương và dữ liệu có thể được tự động điều chỉnh theo yêu cầu.

4.4. Quản lý giờ làm việc

 • Sắp xếp giờ hoạt động của doanh nghiệp và lịch trình của lực lượng lao động theo lịch quốc gia hoặc địa phương.
 • Sử dụng hệ thống chấm công từ xa, trạng thái chấm công thực tế của nhân viên có thể được ghi lại trong hệ thống chính và dữ liệu thời gian liên quan đến lương và thưởng của nhân viên có thể được nhập vào hệ thống lương và kế toán chi phí.

Thông tin thêm về các sản phẩm xin quý khách liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty tại :

Website: https://asiasoft.com.vnhttp://simba.vnhttp://asiainvoice.vn

 • Khu vực miền Bắc : 0936 348 626
 • Khu vực miền Trung: 0935.072.299
 • Khu vực miền Nam: 1900 63 66 89

 

Tin Tức Khác

23 July, 2024

Văn hóa doanh nghiệp: Nền tảng cốt lõi cho sự thành công

Văn hóa doanh nghiệp là linh hồn và bản…

22 July, 2024

6 bước đánh giá hiệu suất trong quản lý nhân sự

Đánh giá hiệu suất là một quy trình quan…

17 July, 2024

OKR: Chìa khóa thành công cho doanh nghiệp hiện đạ

Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và…

16 July, 2024

Báo cáo kinh doanh: Giải pháp tối ưu cho quản lý và phát triển

Trong môi trường kinh doanh đầy cạnh tranh và…

15 July, 2024

Siêu Ưu Đãi Mừng Sinh Nhật ASIASOFT Hồ Chí Minh Lần Thứ 22

GIẢM TỪ 10% – 15% CHO TẤT CẢ CÁC…

12 July, 2024

SAP là gì? Cẩm nang sử dụng phần mềm SAP trong công việc

Trong kinh doanh hiện đại, tối ưu hóa quản…

11 July, 2024

ESG là gì? Hướng dẫn toàn diện về đầu tư ESG

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, các nhà…

10 July, 2024

Tầm Quan Trọng Của Quản Lý Sản Xuất Trong Doanh Nghiệp

Quản lý sản xuất là một trong những yếu…

08 July, 2024

Chữ ký số là gì? Tất tần tật thông tin về chữ ký số

Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay, việc…